กระเบื้องห้องน้ำ ปูพื้นกระเบื้อง ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ไกรวัล ตอบ: กระเบื้อง ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “tile”

หากต้องการระบุลงไปอย่างเฉพาะเจาะจงว่า เป็นกระเบื้องของอะไร ให้ใส่คำนามแสดงบริเวณที่จะนำกระเบื้องไปปู เช่น floor, roof, bathroom, kitchen วางขยายหน้าคำว่า tile เช่น floor tile = กระเบื้องที่ปูพื้น roof tile = กระเบื้องที่อยู่ที่หลังคา wall tile = กระเบื้องที่ใช้ปูที่ผนัง ชนิดของกระเบื้องที่นิยมใช้ตกแต่งบ้าน ก็คือ กระเบื้องเซรามิค หรือ ceramic tile

นอกจากคำว่า tile (กระเบื้อง) จะเป็นคำนามแล้ว คำว่า tile ยังเป็นคำกริยาได้เช่นกัน (to tile) หมายถึง ปูกระเบื้อง เช่น tile a floor, tile a bathroom

bathroom tiles (กระเบื้องห้องน้ำ)

ตัวอย่างประโยค

My dad tiled the bathroom by himself. (พ่อผมปูกระเบื้องห้องน้ำด้วยตัวเองเลย)

This floor will be tiled next week. (พื้นนี้จะปูกระเบื้องสัปดาห์หน้า)

The builder will tile the kitchen floor this afternoon. (ผู้รับเหมาทำบ้านจะเข้ามาปูกระเบื้องที่พื้นครัว ช่วงบ่ายนี้)

เนื้อหา: ไกรวัล ศรีประทักษ์

Website: library-lantern.com

Facebook page: The library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle

Leave a comment

Your email address will not be published.


*