เชือกตึง เชือกหย่อน กล้ามเนื้อตึง ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คุณผู้อ่านเคยรู้จักคำศัพท์ที่ใช้อธิบายลักษณะเชือกที่มันตึง และเชือกที่มันหย่อนไหม …. ถ้าเป็นเรื่องของ rope (โรพ) หรือเชือก ผมใช้อยู่สองคำ

คำแรกคือ “taut” ออกเสียงแบบอเมริกันว่า “ทอด(ท)”  ออกเสียงแบบบริติชว่า “โทด(ท)” คำนี้หมายถึง “ตึง” ใช้กับเชือก เช่น a taut rope (เชือกตึง)  หรือ The rope is taut. (เชือกมันตึง) … นอกจากนี้ คำว่า taut ยังใช้กับพวก muscle หรือกล้ามเนื้อได้   เช่น กล้ามเนื้อตึง  ผมใช้ taut muscles (ความหมายนี้ไม่ต่างจาก tight muscles)  ส่วนขาตึง  ก็ใช้ taut legs  แต่ถ้ากล้ามเนื้อบริเวณคอมันตึง The muscles in my neck is taut. (กล้ามเนื้อบริเวณคอมันตึง)

มาดูคำที่สอง คือ “slack” ออกเสียงว่า “ซแล็ก(ค)” คำว่า slack = not taut หรือ หย่อน, ไม่ตึง  เมื่อใช้กับ rope กลายเป็น a slack rope (เชือกหย่อน)  หรือ The rope is slack. (เชือกมันหย่อน) …  นอกจากนี้ คำว่า slack หากนำไปขยายคำนามอื่น ๆ เช่น slack business จะหมายถึง ธุรกิจที่เงียบ, ธุรกิจที่ไม่คึกคัก (อาการหย่อน มันเทียบได้กับ อาการอ่อนแรง, ง่วงหงาวหาวนอน)…. ส่วน slack market / slack demand เลยหมายถึง ตลาดที่มีกิจกรรมทางธุรกิจน้อยกว่าปกติ หรือความต้องการในตลาดมีน้อย

เวลาผมสอนลูกให้รู้จักการใช้คำว่า “taut” กับ “slack”  ผมจะยกตัวอย่างประโยคที่คล้ายกัน เช่น Keep the rope taut. (ทำให้เชือกตึงไว้นะลูก) กับ Keep the rope slack. (ทำให้เชือกหย่อนไว้นะลูก)  จากนั้นก็เอาเชือกจริงมาสาธิต ผมดึง ลูกดึง คนละข้าง พูดสองประโยคให้ลูกทำตาม เช่น

Keep the rope taut until I tell you to ease your grip. (จับเชือกให้ตึงไว้ จนพ่อบอกให้หนูคลายเชือกนะ)

Keep the rope slack until I tell you to pull it. (จับเชือกให้หย่อนไว้ จนพ่อบอกให้หนูดึงนะ)  

หมายเหตุ เผื่อคุณผู้อ่านไม่เข้าใจ …. เวลาเราพูดว่า “ease your grip”  เราพูดเพื่อบอกให้ ปล่อยเชือกที่ดึงไว้ จับไว้ หรือผ่อนออก คลายออก ไม่ให้ตึงมาก

เนื้อหา: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: library-lantern.com

Facebook: The library

Your reference library

เกี่ยวกับ library-lantern.com เราเลือกเขียนเฉพาะหัวข้อที่คุณไม่สามารถหาคำตอบจากแหล่งความรู้ทั่วไปได้

อ่านบทความน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ www.library-lantern.com และเฟสบุ้คเพจ The library

Advertisement Space

คลิกอ่านรีวิว จัดอันดับ เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ได้ที่ www.uni-review.com
อ่านรีวิวมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย uni-review.com

คลิกอ่านรีวิว จัดอันดับ เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ได้ที่ www.uni-review.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle