เมล็ดส้ม เมล็ดมะนาว เมล็ดองุ่น บ้วนคายเมล็ดทิ้ง ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม  อยากทราบคำในภาษาอังกฤษที่ใช้เรียก เม็ดมะม่วง (เมล็ดมะม่วง) เมล็ดแตงโม เมล็ดองุ่น เมล็ดส้ม แล้วคำกริยา “คายเมล็ดออก”ขณะทานส้ม ทานองุ่น ใช้คำว่าอะไรในภาษาอังกฤษ

ตอบโดย พอหทัย

พวกเมล็ดที่อยู่ในผลไม้ ส่วนใหญ่ใช้คำว่า seed ค่ะ เช่น watermelon seed = เมล็ดแตงโม; apple seed = เมล็ดแอปเปิล; grape seed = เมล็ดองุ่น; passion fruit seed = เมล็ดเสาวรส

แต่ก็จะมีในประเทศอย่างอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ที่เรียกเมล็ดของผลไม้บางชนิดว่า pip (ออกเสียงว่า “พิพ”) ค่ะ เช่น orange pip คือ เมล็ดส้ม; apple pip คือ เมล็ดแอปเปิล; lemon pip คือ เมล็ดมะนาว; melon pip คือ เมล็ดของผลเมล่อน; grape pip คือ เมล็ดองุ่น (ในประเทศที่ใช้ British English เห็นมีใช้ทั้ง grape pip และ grape seed)

พอหทัยยกตัวอย่างประโยคให้เห็นการใช้

I used a spoon to skim off the orange pips. (พอหทัยใช้ช้อนเขี่ยเมล็ดส้มออกจากผลส้ม)  

When my sister eats a watermelon, she will pick out the seeds with her finger. (เวลาที่น้องสาวของพอหทัยทานแตงโม เธอจะใช้นิ้วมือเขี่ยเอาเมล็ดออกก่อน)

Peter picked the melon pips from his teeth. (ปีเตอร์เขี่ยเมล็ดผลเมล่อนออกจากฟัน)

รูป orange pips

คำถามถัดมาที่ถามถึงคำกริยา “บ้วน”, “คาย” ที่ใช้เวลาบ้วนทิ้ง คายทิ้งเมล็ดส้ม เมล็ดแตงโม นั้น  ให้ใช้คำกริยา “spit” หรือ “spit out” ก็ได้ค่ะ ลองดูตัวอย่างประโยค เช่น These grapes are not seedless, so don’t forget to spit the grape pips out. (พอหทัยบอกเด็ก ๆ ว่า “องุ่นพวกนี้ไม่ใช่พันธุ์ไร้เมล็ด อย่าลืมคายเมล็ดองุ่นออกมาด้วย”)  

ผู้ตอบ: พอหทัย

เว็บไซต์: www.library-lantern.com

Facebook เพจ: The library

Your reference library

เกี่ยวกับ library-lantern.com เราเลือกเขียนเฉพาะหัวข้อที่คุณไม่สามารถหาคำตอบจากแหล่งความรู้ทั่วไปได้

อ่านบทความน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ www.library-lantern.com และเฟสบุ้คเพจ The library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About พอหทัย
นักภาษาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ library-lantern.com และเพจ The library พอหทัยจบการศึกษาด้านวรรณคดีอังกฤษจาก The University of Louisiana at Lafayette สหรัฐอเมริกา มีความรอบรู้ทั้ง American English และ British English