เบียร์สด เบียร์ขวด ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

มีคุณผู้อ่านท่านไหนเป็นคนชอบดื่มเบียร์บ้าง  ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มเบียร์ โดยเฉพาะเบียร์สด ผมชอบเบียร์สดมากกว่าเบียร์จากขวดครับ

ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “draught beer” เพื่อหมายถึง “เบียร์สด” หรือเบียร์ที่เสิร์ฟจากถังเบียร์ ไม่ได้เทจากขวดหรือกระป๋อง คำว่า “draught” เป็นการสะกดแบบบริติช  หากสะกดแบบเมกัน จะสะกด “draft” ซึ่งสะกดง่ายกว่าแบบบริติช   โดยทั้ง draught และ draft ออกเสียงยาวว่า “ดราฟ(ท)” หรือ “แดรฟ(ท)” ก็ได้  ดังนั้น เขียนได้ทั้ง draught beer และ draft beer ตามแต่ถนัดนะครับ

ลองดูตัวอย่างประโยคการใช้ draught beer และ draft beer

Draught beer is stored in a large container. (เบียร์สดถูกเก็บในถังขนาดใหญ่)

Draft beer is not served from a bottle. (เบียร์สดไม่ได้เอาเบียร์จากกระป๋องมาเสิร์ฟ)

This pub sells draught beer. (ผับนี้มีเบียร์สดขาย)

Do you sell draft beer? (มีเบียร์สดที่ร้านนี้ไหม)

My wife likes to drink a lot of draught beer. (ภรรยาเป็นคนชอบดื่มเบียร์สด เวลาให้ดื่มทีไร ดื่มเยอะเลย)

Many people prefer draught beer to beer sold in bottles. (คนจำนวนมากชอบเบียร์สดมากกว่าเบียร์ขวด)

draught beer (เบียร์สด)

และเนื่องจากชนิดของเบียร์ในท้องตลาดบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นเบียร์ที่เรียกว่า “lager” (ออกเสียงว่า “ล่า-เกอะ”) หรือเบียร์ที่มีสีค่อนข้างอ่อน ทำให้เวลาเรียก “draught lager” หรือ “draft lager” ก็เป็นที่เข้าใจได้เหมือนกันว่าเป็น “เบียร์สด” นั่นเอง  เช่น Draught lager is available here. (เบียร์สดมีขายที่นี่นะ)

เนื้อหา: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: www.library-lantern.com

Facebook เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle