บานพับประตู ประตูเปิดปิดมีเสียงอี๊ดอ๊าด ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คุณผู้อ่านหลายท่านรู้จัก บานพับของประตู กันอยู่แล้ว เป็นอุปกรณ์ที่ติดระหว่างบานประตูกับวงกบประตู

ในภาษาอังกฤษ เรียก บานพับ ว่า “hinge” ออกเสียงว่า “ฮิ้น(จ)” และเนื่องจาก hinge มันไปติดที่ประตูก็ได้ ติดที่ตู้ก็ได้ ติดที่หน้าต่างก็ได้  เลยต้องเรียก “door hinge” เพื่อขยายความให้ชัดเจนว่าเป็น hinge ของ ประตู  หรือเรียก “window hinge” ว่าเป็น hinge ของหน้าต่าง

A door hinge (บานพับประตู)

มาดูหน้าที่ของ hinge กัน … ลองดูประโยคที่ผมเรียบเรียงขึ้น  A hinge bears the load from the door and transfer the same load to the jamb and into the concrete wall. (บานพับจะทำหน้าที่รับน้ำหนักจากบานประตู และส่งถ่ายแรงเดียวกันนี้ไปยังวงกบและเข้าไปยังผนังคอนกรีต) … คำกริยา “bear” มีความหมายว่า รับ, แบก <> คำนาม “load” หมายถึง weight หรือน้ำหนัก (เหมือนที่เวลาที่เด็กช่างและวิศวกรพูดกันว่า “รับโหลด รับน้ำหนัก” ได้มากแค่ไหน) <> คำกริยา “transfer” = ถ่ายโอน  <> คุณผู้อ่านรู้จักคำว่า “jamb” ไหม  คำว่า “jamb” ออกเสียงว่า “แจ็ม” ก็คือ วงกบประตู เราใช้ jamb ทำโครงหรือกรอบของบานประตู โดยจะอยู่ระหว่างบานประตูกับผนัง (แต่มีบานพับเข้ามาแทรกด้วย)

ลำดับการติดตั้งเลยเป็นดังนี้  door (บานประตู) – hinge (บานพับ) – jamb (วงกบ) – concrete wall (ผนังคอนกรีต)

ประตูแบบที่มีบานพับ ก็คือ a hinged door จะใช้การเปิด-ปิดแบบ swing เลยเรียกประตูชนิดนี้ว่า “swinging door” (คนเมกันเรียก “swing door”) ส่วนประตูอีกแบบ คือ ประตูเลื่อน จะใช้การเปิด-ปิดแบบ slide เราเลยเรียกประตูชนิดนี้ว่า “sliding door”

ประตูแบบติดบานพับ เวลาใช้ไปนานๆ มักจะเกิดเสียงดังอี๊ดอ๊าด เราใช้คำว่า “squeak” ออกเสียงว่า ซ-กวีก(ค) เพื่อหมายถึงการส่งเสียงอี๊ดอ๊าดของประตู เช่น When I open the door, it squeaks. (เวลาผมเปิดประตู ประตูจะมีเสียงอี๊ดอ๊าด)

แต่ถ้าเสียงของประตูไม่ได้ดังแค่อี๊ดอ๊าด แต่ดังยาวๆ ประมาณเสียงประตูไม้กำลังเปิดปิดในหนังสยองขวัญ เสียงยาวแบบนี้ใช้ creak

ไม่ว่าจะเป็น squeak (เสียงดังอี๊ดอ๊าด) หรือ creak (เสียงดังยาวๆ) ของประตู บ่อยครั้งเสียงนั้นมาจากตัวของบานพับเองนั่นแหละ เช่น

This door squeaked loudly. I would need to oil the door hinges. (ประตูนี้ส่งเสียงดังมาก ผมจะต้องหยอดน้ำมันที่บานพับประตู)  

The door hinges are creaking. (บานพับประตูกำลังส่งเสียงดังยาว)

ผมเขียนโพสต์นี้ แล้วรู้สึกสนุกดี โพสต์นี้มีทั้งภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษในงานช่าง เป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่าน  

เนื้อหา: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: www.library-lantern.com

Facebook เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle