หลับลึก หลับเก่ง หลับง่าย ตื่นยาก ตื่นง่าย ภาษาอังกฤษคำอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า การพักผ่อนที่ดีที่สุด คือ การนอนหลับ แต่กระนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีจะคุณภาพการนอนที่ดีเท่ากัน

บางคน “หลับลึก” เรียกว่า ปลุกยังไงก็ไม่ตื่น คนที่หลับลึก ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “a heavy sleeper” … Jack is a heavy sleeper. Waking him up is quite difficult. (แจ็คเป็นคนหลับลึก การปลุกเขาให้ตื่นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก)

จริง ๆ การใช้คำว่า “deep sleep” (แปลตามตัวอักษร คือ การหลับลึก) แบบคนที่คนไทยใช้กัน เจ้าของภาษาก็มีใช้เช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบคำนาม a deep sleep หรือใช้เป็นคำกริยา “to sleep deeply” … Jane sleeps deeply. Her deep sleep is immune to her husband’s snoring. (เจนปกติเป็นคนหลับลึก การหลับลึกของเจนไม่ได้รับผลกระทบจากการกรนของสามี) … ผมเป็นคนชอบใช้คำคุณศัพท์ “immune to” (ที่หมายถึง มีภูมิต้านทานต่อ, มีภูมิคุ้มกันต่อ) มาใช้ในความหมายว่า “ไม่ได้รับผลกระทบจาก” กับการเขียนในภาษาอังกฤษ

มาพูดถึง “คนหลับเก่ง” และ “คนหลับง่าย” เป็นประเภทของคนที่ ไม่ว่าจะไปพักที่ไหนก็หลับได้ หรืออยู่บนรถก็หลับได้ หลับง่าย หลับดี เราเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็น “a good sleeper” เช่น Peter was a good sleeper and had no trouble falling asleep as soon as his head hit the pillow in the hotel room. (ปีเตอร์เป็นคนหลับง่าย และไม่มีปัญหาในการหลับทันทีที่หัวถึงหมอนในห้องพักที่โรงแรม)

ตรงข้ามกับพวก good sleeper ก็คือ “a terrible sleeper” หรือ “a poor sleeper” เพราะคำว่า “terrible” หรือ “poor” มีความหมายไม่ต่างจากคำว่า “bad” … คนที่เป็น trouble sleeper หรือ poor sleeper ถือเป็นจำพวก insomniac หรือ “คนที่นอนไม่ค่อยหลับ” เรียกว่า หลับยากมาก ยิ่งหากต้องไปนอนต่างสถานที่ ต่างเวลา เช่น Terrible sleepers take longer to fall asleep than good sleepers. (คนนอนหลับยากใช้เวลานานกว่าจะหลับ)

ยังมีคนอีกจำพวก ก็คือ “คนตื่นง่าย” หรือ a light sleeper เพราะ light = not heavy (เบา, ไม่หนัก) … Jane is a light sleeper. Even a little noise can wake her. (เจนเป็นคนตื่นง่าย มีเสียงอะไรนิดหน่อยสามารถทำให้เธอตื่นได้)

ผมว่า A light sleeper does not have to be a poor sleeper, but being a light sleeper may make it more difficult to get a good night’s sleep. (คนตื่นง่ายไม่จำเป็นต้องเป็นคนหลับยาก แต่การเป็นคนตื่นง่ายอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะมีได้การนอนหลับแบบเต็มอิ่ม)

แล้วคุณหละ What type of sleeper are you? (คุณเป็นคนนอนหลับประเภทไหน)

เนื้อหา: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: www.library-lantern.com

Facebook เพจ: The library

Your reference library!


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle