เปิดไฟเลี้ยวซ้าย เปิดไฟเลี้ยวขวา ภาษาอังกฤษคำกริยาอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

การเปิดไฟเลี้ยวถือเป็นการปฏิบัติตามกฎจราจร และเป็นมารยาทที่สำคัญในการขับขี่

ในภาษาอังกฤษมีคำกริยาอยู่สองคำที่ใช้ในความหมายให้สัญญาณก่อนจะเลี้ยวหรือเปิดไฟเลี้ยว คือ “signal” และ “indicate”

คำกริยาทั้งสองสามารถใช้ในลักษณะอกรรมกริยา (หรือคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ) เช่น Always signal before you move into another lane. (ให้เปิดไฟเลี้ยวเสมอก่อนจะขับเปลี่ยนเลน) หรือ You should indicate before you turn the car. (คุณควรเปิดไฟเลี้ยวเสมอก่อนจะเลี้ยวรถ)

การเปิดไฟเลี้ยวมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ เพื่อจะเลี้ยวรถ … That car signaled to turn right. (รถคันนั้นได้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเลี้ยวขวา … รูปอดีตของคำกริยา signal สะกดได้สองแบบ คือ “signaled” (-led) และ “signalled” (-lled) … แบบหลังเป็นแบบบริติช) <> While riding his motorbike, Daniel indicated and turned left. (ขณะขี่มอเตอร์ไซค์ แดเนียลเปิดไฟเลี้ยวและเลี้ยวซ้าย)

ลองดูตัวอย่างประโยคการใช้คำกริยา signal และ indicate เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจการใช้มากขึ้น

Please tell me when to signal and turn left. (ช่วยบอกด้วยนะว่าจะให้เปิดไฟเลี้ยวและเลี้ยวซ้ายตอนไหน … แสดงว่า คนขับไม่รู้ทาง กำลังให้คนนั่งมาด้วยบอกทาง)

I indicated that I was going to turn right. (ผมได้เปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณว่าผมกำลังจะเลี้ยวขวา)

I signalled that I was turning left. (ผมได้เปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณว่าผมกำลังเลี้ยวซ้าย)

หากต้องการระบุเลยว่าเปิดไฟเลี้ยวด้านไหนดี ให้เติม “left” หรือ “right” ต่อทันทีหลังจากคำกริยา นั่นคือ “to signal left” หรือ “to indicate left” เพื่อให้ความหมายว่า “เปิดไฟเลี้ยวซ้าย”  และ “to signal right” หรือ to indicate right” เพื่อให้ความหมายว่า “เปิดไฟเลี้ยวขวา”

ลองดูตัวอย่างประโยคการใช้ signal left หรือ indicate left เพื่อให้เข้าใจการใช้ … Jack signalled left and turned the car slowly. (แจ็คเปิดไฟเลี้ยวซ้าย แล้วเลี้ยวรถไปอย่างช้า ๆ)  <> Jack indicated right and turned the car slowly. (แจ็คเปิดไฟเลี้ยวขวา แล้วเลี้ยวรถไปอย่างช้า ๆ) 

หลังจากอ่านโพสต์นี้จบแล้ว อย่าทำให้ผมผิดหวัง ไปหัดใช้คำกริยา signal กับ indicate ให้เป็นในบริบทของการเปิดไฟเลี้ยวรถ

เนื้อหา: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: www.library-lantern.com

Facebook เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle