รถเกียร์ออโต้ รถเป็นเกียร์ธรรมดา ขับเกียร์กระปุก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คุณผู้อ่านที่ใช้รถขับรถเกียร์ประเภทไหน เกียร์เกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดา  

ในการสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป เรียก “เกียร์ในรถยนต์” ว่า “transmission” (ออกเสียงว่า “แทรน-สมิ-เชิ่น)  ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อรถ ช่วยในการเปลี่ยนความเร็วของตัวรถและทิศทางการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลัง

ขณะที่การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่าง อาจจะมอง transmission ในลักษณะระบบเกียร์ซะมากกว่า โดยไล่ตามลำดับตั้งแต่ clutch (ทับศัพท์ในภาษาไทยว่า คลัตช์ ที่อยู่ระหว่าง engine กับ gearbox) จากนั้นเป็น gearbox (ชุดเฟือง) ไปจนถึง drive shaft (ภาษาไทยเรียก เพลาขับ) ทั้งหมด คือ ความหมายของ transmission ในงานช่าง ที่เป็นระบบเกียร์ที่ส่งกำลังจาก engine (เครื่องยนต์) ไปยัง wheel (ล้อรถ) ตามที่ให้นิยามไว้ตั้งแต่แรกนั่นเอง … ผมเคยอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดในหนังสือเรียนชื่อ “English for Industrial Technology (ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม)” ของสำนักพิมพ์เอมพันธ์ พิมพ์ครั้งล่าสุดเมื่อสองสามปีที่แล้ว น่าจะยังมีใช้กันอยู่ตามสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในไทย

ทั้งนี้ การเรียกในกลุ่มช่างด้วยกันอาจจะแตกต่างกันไป เช่น สมัยเรียนหนังสือ ผมเคยมีโอกาสใช้ตำราเรียนงานช่างแบบอเมริกัน เคยได้ยินอาจารย์ภาควิศวะเครื่องกลที่มหาวิทยาลัย ที่เป็นคนอเมริกันเรียก transmission ว่า “gearbox” แล้วก็ใช้สลับกันไปมาระหว่าง transmission กับ gearbox ด้วย … ในความเข้าใจผม พวกช่างเครื่องยนต์ในประเทศอเมริกา อาจจะมองคำว่า transmission เป็นแค่ส่วนของ gearbox อย่างเดียว ซึ่งต่างจากมุมมองของผมที่มองว่า transmission มันควรจะครอบคลุมตั้งแต่ clutch, gearbox และ drive shaft (ตามที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้)

กลับมาที่ transmission แบบภาษาอังกฤษสนทนาทั่วไปกันต่อ …. transmission ของรถยนต์ที่เรารู้จักกันในรถทั่ว ๆ ไป ได้แก่ automatic transmission (เกียร์อัตโนมัติ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “เกียร์ออโต้”)  และ manual transmission (เกียร์ธรรมดา หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เกียร์กระปุก”)

การจะบอกว่า รถยนต์คันนี้เป็นเกียร์ประเภทไหน ก็เช่น My car has a manual transmission. (รถของผมเป็นรถเกียร์กระปุก)  <> I bought a new car with automatic transmission. (ผมซื้อรถมาใหม่เป็นเกียร์ออโต้)  <> It’s a manual transmission car. (มันเป็นรถเกียร์ธรรมดา)

ผมเป็นคนที่ไม่สันทัดกับเกียร์ธรรมดาและมักจะกังวลทุกครั้งที่ต้องเอารถเตี่ย (ซึ่งเป็นเกียร์กระปุก) ออกไปใช้ … I was worried about my driving test because I was not confident with a manual transmission car. (ผมกังวลกับการสอบใบขับขี่ เพราะไม่มั่นใจกับรถเกียร์ธรรมดา … ที่ยืมรถของป๊าไปสอบ) … I was worried about parking the car on the steep hill with manual transmission. (ผมกังวลกับการจอดรถบนทางลาดชันหรือทางเนินเวลาใช้รถระบบเกียร์ธรรมดา)

ต้องยอมรับว่า Cars with automatic transmission are increasingly popular nowadays. (รถเกียร์ออโต้ได้รับความนิยมมากขึ้นในทุกวันนี้) … แล้วสิ่งที่ auto transmission มันต่างจาก manual transmission คืออะไร … Automatic transmission cars are generally easier for drivers because the drivers do not need to control the change of gears. (รถเกียร์ออโต้โดยทั่วไปจะง่ายกับผู้ใช้รถเพราะคนขับไม่ต้องไปควบคุมการเปลี่ยนแปลงในระบบเกียร์)

เนื้อหา: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: www.library-lantern.com

Facebook เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle