ตาจะปิด ตาปรือ หนังตาหย่อนจากความง่วง ภาษาอังกฤษคำกริยาอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เวลาที่คนเราเริ่มง่วงหรือง่วงมาก ๆ  อาการนั้นจะแสดงออกมาที่หนังตา ในรายที่ง่วงมาก ๆ หนังตาจะเริ่มหย่อนพร้อมจะปิดตลอดเวลา นัยน์ตาจะที่หรี่เพราะฝืนความง่วงไว้ 

ในภาษาอังกฤษใช้คำกริยา “droop” (ออกเสียงโดยลากเสียงยาวว่า “ดรู้พ”) ที่มีความหมายว่า ม้วนปิดลงมา, ห้อยลงมา  กับส่วนของหนังตาที่เรียกว่า “eyelid” (คำนี้ตรงไปตรงมาครับ คำนี้ประกอบไปด้วยคำว่า “eye” คือ ตา  ส่วนคำว่า “lid” หมายถึง ฝาปิด และคำว่า eyelid มักจะเติม s เสมอ เพราะมีสองข้างเหนือตาของเรา)

หลายคนพอกินอิ่มท้องตึง จะเริ่มง่วงนอน หนังตาก็เริ่มจะหย่อน …เราใช้คำกริยา droop กับ eyelid ในประโยค ในลักษณะที่พูดว่า My eyelids started to droop. (หนังตาได้เริ่มที่จะปิดแล้ว) หรือ I’m so sleepy. My eyelids are beginning to droop. (ผมง่วงนอนมาก หนังตาของฉันกำลังเริ่มที่จะปิดแล้ว)

หลายคนตาจะปิด หนังตาเริ่มหย่อน จากอาการเหนื่อยล้า เช่น I’m very tired. My eyelids have started to droop. (ผมเหนื่อยมาก ตอนนี้หนังตาเริ่มจะปิดแล้ว)  <>  My wife’s eyelids began to droop. She must be very tired. (ภรรยาผมตาปรือ หนังตาเริ่มจะปิดแล้ว เธอคงเหนื่อยมาก)

eyes-sting
My eyelids began to droop. (หนังตาเริ่มปิดแล้ว ง่วงมาก)

ส่วนตัวของผม มักจะใช้คำกริยา “droop” ในสามลักษณะ ก็คือ

อย่างแรก droop ในเรื่องง่วงนอนตาจะปิด หนังตาจะ droop ให้ได้ ตามที่อธิบายไปข้างต้น 

อีกลักษณะ ก็คือ  ศีรษะของของเราจะเอนลงโดยไม่รู้ตัวเวลาที่เริ่มง่วง เราจะบอกว่า หัวของเราเริ่ม droop (อันนี้ ผมเคยอธิบายการใช้ไว้ในเพจและเว็บไซต์ ลอง search บนอากู๋หาอ่านกันดูได้ครับ)

และอีกลักษณะที่ขาดไม่ได้ก็คือ การใช้ droop บรรยายว่า ดอกไม้มันเริ่มเหี่ยว มันเลยเริ่ม droop (ผมเคยอธิบายการใช้ไว้ในเพจและเว็บไซต์ เช่นกัน ลอง search บนอากู๋หาอ่านกันดูได้ครับ)  

เนื้อหา: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: www.library-lantern.com

Facebook เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle