เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในรถยนต์ ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: อยากทราบคำในภาษาอังกฤษที่หมายถึง การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำในรถยนต์  ขอบคุณครับ

ตอบโดย: ไกรวัล

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ใช้คำว่า oil change ครับ โดยหากนำมาเรียบเรียงเป็นประโยค ต้องเติม article ข้างหน้า หรือทำให้อยู่ในรูปพหูพจน์ก็ได้ครับ เช่น an oil change หรือ oil changes ครับ

ผมจะเรียบเรียงประโยคให้เห็นตัวอย่างการใช้

The car needs an oil change. (รถคันนี้ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแล้วนะ)

When was the last oil change? (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งสุดท้ายเมื่อไรนิ)

สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำ เราใช้คำว่า regular ขยายเข้าไป เช่น regular oil changes ลองดูตัวอย่างประโยคที่เรียบเรียงขึ้น

My car gets regular oil changes. (รถผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำครับ)

Regular oil changes are one of the driver’s responsibilities. (การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของเจ้าของรถหรือคนขับรถ)

ผู้ตอบ: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle