ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อยากจะพูดประโยคที่มีความหมายว่า ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร จะใช้อย่างไรในภาษาอังกฤษ

ตอบโดย: ไกรวัล

ใช้ in writing ได้ทุกบริบทที่จะพูดถึง การทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวลีที่มีประโยชน์มาก และครอบคลุมการใช้งานทั้งบทสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ งานกฎหมาย

เราต่างรู้กันว่าจะทำตกลงอะไรกัน ทำเป็นสัญญามันแน่นอนที่สุด ลองดูตัวอย่างประโยค The agreement needs to be in writing. (ข้อตกลงจำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร) …. โดยเฉพาะสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องทำตามแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น S contract for the sale of land must be in writing. (สัญญาขายที่ดินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร)

หากอยากจะบอกอีกฝ่ายว่า ให้ไปทำเป็นลายลักษณ์อักษรมาดีกว่า แบบว่าอย่ามาพูดลอย ๆ ผมยกตัวอย่างประโยคให้เข้าใจ เช่น Please have your offer in writing. (กรุณาทำข้อเสนอมาเป็นลายลักษณ์อักษร) <> You should put your request in writing. (คุณควรทำรีเควสของคุณมาเป็นลายลักษณ์อักษร <> You must get it in writing. (คุณต้องทำมันเป็นลายลักษณ์อักษร) … ให้สังเกตคำกริยา “put” และ “get” ที่ใช้กับ in writing ในความหมายว่า ให้ไปทำมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยหากคู่สนทนาทราบอยู่แล้วว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไร กำลังพูดถึงสิ่งใด ก็แค่หาคำอย่าง that หรือ it มาทำหน้าที่เป็นกรรม หลังคำกริยา put, get แล้วตามด้วย in writing ในประโยค เช่น put that in writing <> get it in writing ก็ไม่มีอะไรยาก!

ผู้ตอบ: ไกรวัล

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle