รู้หรือไม่ คำกริยา think เป็นคำนามได้ด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เราทราบกันเป็นอย่างดีว่า คำว่า think (คิด) เป็นคำกริยา และเราก็ใช้กันว่า I think ….  I think that ……  What do you think? ….   แต่คุณผู้อ่านเคยทราบหรือไม่ว่า คำว่า think มันเป็นคำนามได้เช่นกัน

เจ้าของภาษาในประเทศที่ใช้ British English อย่างอังกฤษ, ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ใช้ think เป็นคำนามในลักษณะ have a think เพื่อใช้ในความหมายว่า “ขอคิด” เป็นการขอคิดเกี่ยวกับอะไรซักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคำถาม (เวลามีคนถาม แล้วยังตอบไม่ได้ เลยขอคิดก่อน)  หรือจะเป็นประเด็นปัญหา (ที่ยังไม่รู้จะแก้มันอย่างไร เลยขอคิดก่อน)

การใช้ have a think นั้นง่ายมาก ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า ปกติเราพูดว่า I’ll think about it. ก็เปลี่ยนเป็น I’ll have a think about it.   หรือที่ปกติเราอาจจะพูดว่า Let me think about it. (ขอผมคิดดูก่อน) ก็สามารถเปลี่ยนเป็น Let me have a think about it. ซึ่งให้ความหมายที่ไม่ต่างไปจากประโยคแรกที่ใช้คำกริยา think

เรื่องบางอย่าง ปัญหาบางอย่าง ประเด็นบางอย่าง ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ในทันที จึงต้องขอเวลาคิดก่อนว่าจะทำอย่างไรกับมัน เช่น Let me have a think about it before I decide. (ขอผมคิดก่อนตัดสินใจนะ) <>  I’ll have a think and let you know. (ขอผมคิดก่อน แล้วจะบอกคุณให้รู้เด้อ)

เนื้อหา: ไกรวัล ศรีประทักษ์

Website: library-lantern.com

Facebook: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle