middle school เทียบกับชั้นไหน อธิบาย ป.7 ม.8 กับ ม.ศ. 5

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: รบกวนถามเรื่องระบบการศึกษาแบบอเมริกันด้วยครับ เทียบกับ ม.1-ม.3 ในบ้านเราอย่างไร แล้วคำว่า middle school คืออะไร เข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรครับ  ถ้าผมพูดว่า I’m a junior in high school. I’ll be a senior next year.  ฝรั่งจะเข้าใจว่าอย่างไรครับ  แล้วช่วยอธิบาย ป.7 ม.8 กับ ม.ศ. 5 ให้ด้วยครับ

ตอบโดย: ไกรวัล

ตามที่ถาม จะขอตอบเฉพาะในบริบทแบบในเมกา แคนนาดา อย่างเดียว (ไม่พูดถึงระบบในประเทศอังกฤษ)

ถ้าต้องการจะให้เทียบของเมกากับแบบประถม/มัธยมของไทย ให้ใช้สมการนี้ Middle school (ป.5-ม.2) + High School (ม.3-ม.6) = Junior High School (ป.6 -ม.3) + Senior High School (ม.4-ม.6)

จากสมการข้างต้นจะเห็นว่า สุดท้ายจะจบที่ ม.6 หรือ twelfth grade (เกรด 12)เหมือนกัน แต่ middle school กับ Junior high school มันต่างกันแค่การแบ่งว่าจะให้เริ่มที่ ป.5 ไปจบ ม.2 หรือ เริ่ม ป.6 ไปจบ ม.3 เท่านั้นเอง แล้วค่อยไปต่อ ม.ปลาย

โรงเรียนในบางรัฐของเมกาใช้ middle school แทน Junior high school ซึ่งในทางปฏิบัติ ในเมกามันมีโรงเรียนเยอะแยะ หลายรัฐ บางคนอาจจะเรียนระบบ Junior high school มาก่อน โดยไม่เรียนปีสุดท้าย จากนั้นไปต่อ high school แบบระบบ ม.ปลาย 4 ปี ก็จะจบ ม.6 เหมือนกัน

ทั้งนี้บางรัฐเรียก Junior high school และ middle school แทนกันเลย ขณะที่บางคนก็เรียก high school กับ senior high school แทนกันเลย แต่ได้อธิบายไปแล้วว่า ถ้าเอาจริงๆ มันก็มีชั้นที่เหลื่อมกัน เนื่องจากเริ่มไม่พร้อมกัน … ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของการแบ่ง … เมืองไทยสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เรามีประถมถึง ป.4 (ไม่มี ป.5-ป.6) แล้วเริ่มมัธยมที่ ม.1-ม.8 รวมกันก็ได้ 12 ปีเหมือนกัน ยุคถัดมา พ.ศ. 2500 ต้นๆ เปลี่ยนใหม่เป็นประถมมี ป.1-ป.7 แล้ว มัธยม มี ม.ศ.1 – ม.ศ. 5 รวมกันได้ 12 ปีเหมือนกัน

เห็นไหมว่ามันต่างกันที่การแบ่งเท่านั้นเอง ว่าจะให้ประถมมีกี่ชั้น มัธยมต้นมีกี่ชั้น มัธยมปลายมีกี่ชั้น

ม.1-ม.3 เรียก 7th grade, 8th grade, 9th grade เช่น เรียนอยู่ ม.2 พูดว่า “I’m in eighth grade.”

ที่ถามว่า I’m a junior in high school. I’ll be a senior next year.
ฝรั่งจะเข้าใจว่าอย่างไรนั้น  ก็คือ ฝรั่งจะเข้าใจว่าคุณอยู่ ม.5 ปีหน้าขึ้น ม.6 (เพราะคำว่า junior ในที่นี่ คือ นักเรียนที่เรียนอยู่ปีรองสุดท้าย นั่นเอง)

แล้วเรื่องคำว่า freshman, junior, senior … อย่างงี้นะ ไม่มีอะไรผิดที่จะใช้สำหรับ ม.4, ม.5, ม.6 เพราะตามหลักการแล้วสามารถใช้ได้กับทั้ง high school และ university แต่คนเขาไม่นิยม เนื่องจาก ระบบ ม. ปลายของ ไทย กับ อเมริกา มันมีจำนวนปีไม่เท่ากัน ตามที่กล่าวไป เลยไม่สามารถเทียบว่า freshman เท่ากับ ม.4 นั่นหมายความว่า freshman อาจหมายถึง ม.3 ได้ ซึ่งนั่นหมายความว่า ในระบบม.ปลาย 4 ปี ม.4 มันจะตรงกับ sophomore ส่วนJunior ตรง ม.5 และ senior ตรงกับ ม.6 อย่างไรก็ตาม ไม่นิยมครับ พูดว่า I’m in tenth grade. I’m in eleventh grade และ I’m in twelfth grade. ดีกว่าครับ และถ้าไปใช้ freshman, sophomore, junior, senior พูดกับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างแตกฉาน คนฟังจะมองว่าใช้ผิด เพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามันใช้ได้เฉพาะกับมหาวิทยาลัย ปี 1, 2, 3 และ 4 เท่านั้น ทางที่ดีใช้ grade ดีกว่าครับ … แล้วถ้ามีใครแย้งว่าทำไมไม่มี the อธิบายว่า คนเมกันนิยมละ the หน้าจำนวนนับระดับชั้น

ขอบคุณสำหรับคำถาม มีคำถามส่งมาที่เว็บไซต์หรือเพจทางเฟส

ผู้ตอบ: ไกรวัล

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle