ขอเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายไหน เลือกอยู่ฝ่ายไหน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: เวลาจะพูดว่า “ขอเป็นกลาง” หรือ “ไม่เข้าข้างฝ่ายไหน” เพื่อเลี่ยงจะไม่แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับใคร จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร  แล้วถ้าจะถามว่า “ตกลงจะอยู่ฝั่งไหน” จะพูดอย่างไรคะ

ตอบโดย: ไกรวัล ศรีประทักษ์

ขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามาที่เว็บไซต์และเพจครับ  

คำว่า ทำตัวเป็นกลางหรือไม่อยู่กับข้างไหนเลย ในบริบทจากคำถามข้างต้น น่าจะเหมาะกับวลี sit on the fence เช่น I would like to sit on the fence. (ฉันขอเป็นกลางละกัน) … ทำไมเปรียบการนั่งบนรั้วเป็นการทำตัวเป็นกลาง … ให้นึกถึง fence (รั้ว) ที่กั้นหรือแบ่งเขตพื้นที่บริเวณของสองบ้าน เราขอนั่งอยู่บนรั้วดีกว่า เพราะถ้าลงจากรั้วไปด้านไหน มันจะหมายถึงการเข้าไปบริเวณบ้านนั้น    

เวลาต้องการความชัดเจนจากใครซักคน โดยบอกเขาว่า คุณจะมาเป็นกลางไม่ได้แล้ว คุณต้องเลือกว่าจะอยู่ข้างใคร สนับสนุนใคร ความเห็นของคุณอยู่ฝั่งไหน ก็อาจจะพูดว่า You cannot sit on the fence. You have to decide whose side you are on. (คุณจะมาทำตัวเป็นกลางไม่ได้แล้ว คุณต้องเลือกว่าจะอยู่ด้านไหน)  หรือ You should not sit on the fence. I want to know which side you will support. (คุณไม่ควรทำตัวเป็นกลาง ผมอยากรู้คุณสนับสนุนด้านไหน)

ผู้ตอบ: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle