ใช้รถบริษัท มีรถประจำตำแหน่ง มีรถให้ใช้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: “บริษัทมีรถให้ใช้” หรือ “มีรถประจำตำแหน่ง” จะพูดอย่างไร  แล้วรถบริษัท หรือ รถประจำตำแหน่ง ใช้คำว่าอะไรดีในภาษาอังกฤษ

ตอบโดย: ไกรวัล

ขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามาที่เว็บไซต์และเพจครับ 

จากคำถาม “รถบริษัท” จะหมายถึง รถที่บริษัทให้พนักงานไว้ใช้ในขณะที่ทำงานอยู่กับบริษัท หรือให้ใช้เพื่อกิจธุระเกี่ยวกับงานของบริษัท  แน่นอนว่า รถประจำตำแหน่ง ก็ถือเป็นรถที่บริษัทจัดหาไว้ให้พนักงานใช้  ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า “company car”

คำว่า “company car” เป็นคำนามที่เกิดจากการนำคำนาม “company” มาขยายหน้าคำนาม “car” แล้วเกิดคำใหม่ เป็น company car  

พนักงานฝ่ายขาย มักจะได้ใช้รถบริษัท …. I work in sales and get a company car. (ผมทำงานในฝ่ายขายและผมก็มีรถบริษัทไว้ใช้)

ผู้บริหารมีรถประจำตำแหน่ง …. A senior executive has a company car. (ผู้บริหารอาวุโสมีรถประจำตำแหน่ง)

รถบริษัท เป็นรถที่บริษัทให้ยืมใช้ ไม่ของ ๆ เรา … It’s not my car. It’s my company car. (มันไม่ใช่รถของผม เป็นรถบริษัท)

รถบริษัทถูกจัดหาไว้ เพื่อให้ใช้ในงาน…. The company bought this company car for use in its business. (บริษัทซื้อรถคันนี้ไว้ให้ใช้ในเรื่องงาน)

ในช่วงที่ธุรกิจจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่าย การให้รถบริษัทกับพนักงานอาจเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนกันเลยทีเดียว …. It is a new policy to ask top executives to accept a car allowance instead of a company car. (มันเป็นนโยบายใหม่ที่ให้ผู้บริหารระดับสูงรับเป็นเงินค่ารถ หรือค่าน้ำมันรถ แทนการได้รถประจำตำแหน่ง)

ผู้ตอบ: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle