ความแตกต่าง police หรือ policeman แล้ว police officer ใช้เมื่อไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: สมัยก่อนเคยถูกสอนคำว่า police แล้วก็เห็นคำว่า policeman ด้วย แต่ทุกวันนี้ เห็นแต่ police officer แล้วก็มีคำว่า officer เฉย ๆ ด้วย ตกลงมันใช้ต่างกันอย่างไร ช่วยอธิบายให้หน่อย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบโดย: ไกรวัล

จริง ๆ เมืองไทย สมัยที่คุณผู้อ่านหลายท่านยังเป็นเด็ก เราถูกสอนกันมาผิดบ้าง ไม่ชัดเจนบ้าง เพราะที่ถูกต้อง คำว่า “police” จะหมายถึง พวกตำรวจ (เรียกแบบรวม ๆ ไม่ได้หมายถึงตำรวจเป็นรายคน ดังนั้น คำว่า police จึงไม่ค่อยเห็นว่าเติม a ข้างหน้า หรือ เปลี่ยนเป็นพหูพจน์แบบเติม s แต่จะเรียก the police ซึ่งหมายถึง พวกตำรวจ)

ส่วนหากจะเรียกตำรวจเป็นรายคน จะใช้คำว่า policeman ทำให้สามารถเติม a ได้ เปลี่ยนเป็นพหูพจน์ก็ได้ เช่น a policeman, one policeman, two policemen, three policemen นอกจากนี้ ยังมีคำว่า policewoman ที่ใช้เรียกตำรวจหญิงเป็นรายคนด้วย แต่คำนี้ใช้น้อย (เนื่องจากสมัยก่อนมีตำรวจที่เป็นผู้หญิงไม่มากเท่าผู้ชาย)

จากนั้น ยุคสมัยเปลี่ยนไป คนไม่แบ่งแยกเพศ ทำให้การเรียกตำรวจเป็นรายคน ไม่นิยมใช้คำว่า policeman หรือ policewoman แล้ว เพราะมันมีคำว่า man, คำว่า woman ทำให้รู้สึกถึงการแบ่งเพศ จึงเปลี่ยนมาใช้คำว่า “police officer” หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ แทน เช่น a police officer, one police officer, two police officers, three police officers

ในปัจจุบัน ไม่ว่าตำรวจเพศชาย, ตำรวจเพศหญิง หรือตำรวจเพศทางเลือก เรียก police officer ทั้งสิ้น ส่วนคำว่า officer เฉย ๆ เป็นการเรียกคนที่ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหมายรวมถึง เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ดังนั้นคำว่า officer ในบริบทของตำรวจ ก็คือ police officer นั้นเองครับ

ตอบโดย: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle