ภาษาอังกฤษขึ้นลงลิฟต์ กำลังขึ้นหรือลง ชั้นไหน ชั้นเดียวกัน กดแล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: เวลาจะถามคนในลิฟต์ว่า คุณกำลังขึ้นหรือกำลังลง จะถามเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร แล้วจะให้เขาช่วยกดปุ่มเลขชั้นให้หน่อย จะพูดอย่างไร หรือถ้าเขาถามเราว่าจะไปชั้นไหน แต่ปรากฏว่าชั้นที่เราจะไปมีคนกดแล้ว จะตอบกลับไปอย่างไร  อีกคำถามนะคะ จะพูดว่าขึ้นลิฟต์ไปชั้น 11 จะพูดว่าอย่างไร

ตอบโดย: ไกรวัล

ผมใช้ go up กับ go down ง่ายสุดแล้วครับ

สมมติผมกำลังรอลิฟต์อยู่ แล้วก็มีลิฟต์มาถึงชั้นที่ผมยืนรออยู่ พอลิฟต์เปิด ผมต้องการจะถามคนที่กำลังโดยสารมาในลิฟต์ให้แน่ใจว่า ลิฟต์กำลังขึ้นหรือลง  ผมก็ถามว่า Are you going up? (กำลังขึ้นใช่ไหมครับ) หรือ Are you going down? (กำลังลงใช่ไหมครับ)  หรือจะใช้ประธานเป็นลิฟต์ในประโยคก็ได้ เช่น Is the lift going up? / Is the elevator going up? / Is the elevator going up? / Is the elevator going down? 

ปกติผมใช้เหมือนฝรั่งเจ้าของภาษาทั่วไป คือ Are you going up? กับ Are you going down?

ต่อไป ที่ถามว่า ชั้นไหน ก็พูดว่า Which floor? หรือ What floor? ก็ได้ 

ส่วนจะบอกให้เขาช่วยกดปุ่มชั้น ก็พูดว่า Could you press + เลขชั้น, please?  หรือแค่บอกเลขชั้น แล้วตามด้วย please ก็ได้เช่นกัน

มีคำถามอะไรอีก … อ่อ ถ้ามีคนในลิฟต์จะช่วยกดเลขชั้นให้ผม แต่ปรากฏว่าเลขชั้นของผมมันถูกกดแล้ว ก็แค่ตอบไปว่า You already picked my floor. Thank you!

สุดท้าย ที่ถามว่า จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า ให้ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น 11 ก็ใช้ประโยค เช่น Take the elevator to the eleventh floor. หรือ Take the lift to the eleventh floor. ก็ได้  (หมายเหตุ: สำหรับคำว่า ลิฟต์ คนเมกันใช้ elevator  คนอังกฤษใช้ lift)

ผู้ตอบ: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle