กลีบกุหลาบ กลีบดอกไม้ ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: กลีบดอก กลีบกุหลาบ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ

ตอบโดย: พอหทัย

กลีบดอกเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของดอกไม้ เหมือนที่ตอนเป็นเด็กเราเรียนวิทยาศาสตร์กันว่า ดอกไม้ ประกอบไปด้วย กลีบเลี้ยง  กลีบดอก  เกสรตัวผู้  และเกสรตัวเมีย  อันนี้ไล่จากชั้นนอกสุดมายังชั้นในสุดค่ะ

ส่วนของ “กลีบดอก” ใช้คำว่า “petal”  ออกเสียงแบบว่า “เพ้-เทิว” หรือ “เพ็ท-เทิว” ก็ได้ เน้นเสียงพยางค์แรก  แต่ถ้าคนเมกันหลายคนจะออกเสียง พยางค์สุดท้ายเป็นเสียง ด คล้าย “เพ้-เดิว” หรือ “เพ็ท-เดิว”

กลีบดอกไม้ที่เราคุ้นเคยที่สุด ก็คือ กลีบของดอกกุหลาบ หรือกลีบกุหลาบ  ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า rose petal (แปลจากหลังมาหน้า เป็นกลีบของดอกกุหลาบ นั่นเอง)

ลองดูตัวอย่างประโยคการใช้ petal …. ส่วนใหญ่ petal จะอยู่กันหลาย ๆ กลีบ จึงจะเห็นในรูปคำนามพหูพจน์ว่า petals

These rose petals are still fresh. (กลีบกุหลาบพวกนี้ยังสดอยู่เลย … fresh (adj.) = สด, สดใหม่)

There is a bowl of dried rose petals on the table. (มีชามใส่กลีบกุหลาบที่ตากแห้งอยู่บนโต๊ะ)

This flower has three petals. (ดอกไม้นี้มีกลีบดอก 3 กลีบ)

The petals of tulips were blown off in the wind. (กลีบของดอกทิวลิปถูกพัดปลิวออกไปกับลม)

ตอบโดย: พอหทัย

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About พอหทัย
นักภาษาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ library-lantern.com และเพจ The library พอหทัยจบการศึกษาด้านวรรณคดีอังกฤษจาก The University of Louisiana at Lafayette สหรัฐอเมริกา มีความรอบรู้ทั้ง American English และ British English