ตกลงคำว่า equity ออกเสียงอย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: เห็นบางคนก็ออกเสียงพยางค์แรกเป็น อี บางคนก็ออกเสียง เอ็ก สรุปแล้วคำนี้มันอ่านออกเสียงอย่างไรคะ

ตอบโดย: พอหทัย

คำว่า equity ออกเสียงว่า “เอ็ก-ควิ-ที” หรือ “เอ็ก-เควอะ-ที” ค่ะ  จะมีแค่คนไทยบางคนหรือคนเอเชียในบางประเทศที่ออกพยางค์แรกผิดเป็น “อี-ควิ-ที” (X) ค่ะ

ลองหาโอกาสฟังระหว่าง accent อังกฤษ กับ อเมริกัน จะต่างกันตรงพยางค์กลางค่ะ เพราะคนอังกฤษจะออก “ควิ”  ส่วนคนเมกันจะออก “เควอะ”  แต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญแต่อย่างใด  สาระสำคัญที่อยู่ที่พยางค์แรกที่ต้องออกเสียงว่า “เอ็ก” ค่ะ

คำว่า equity นิยมใช้อยู่สองความหมาย ความหมายแรก คือ ความเสมอภาค เช่น gender equity (ความเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศ ทั้งหญิงและชาย ไม่ต่างกัน)  อีกความหมายที่นิยมใช้ ก็คือ เงินที่ลงทุนเป็นเจ้าของร่วมในบริษัทหรือธุรกิจ เช่น I want to sell my equity in this company because the company’s return on equity is very low. (พอหทัยอยากจะขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทเนื่องจากผลตอบแทนต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นต่ำมากค่ะ)

ขอบคุณสำหรับคำถาม มีคำถามส่งมาที่เว็บไซต์หรือเพจทางเฟสได้ค่ะ

ผู้ตอบ: พอหทัย

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About พอหทัย
นักภาษาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ library-lantern.com และเพจ The library พอหทัยจบการศึกษาด้านวรรณคดีอังกฤษจาก The University of Louisiana at Lafayette สหรัฐอเมริกา มีความรอบรู้ทั้ง American English และ British English