วันรับปริญญา ใช้คำไหน Graduation Day หรือ Commencement Day

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: วันรับปริญญา ควรใช้คำไหน ระหว่าง Graduation Day หรือ Commencement Day

ตอบโดย: พอหทัย

คำว่า Graduation Day กับ Commencement Day มีความหมายเหมือนกัน และใช้แทนกันได้เลยค่ะ คำว่า Commencement ในความหมายนี้คือ พิธีมอบปริญญาบัตร ส่วนใหญ่จะใช้ในประเทศอเมริกา เมืองไทยก็พอมีเห็นใช้กันบ้างค่ะ เช่น วันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเอแบค บางนา ก็เคยใช้ Commencement Day

แต่ในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จะเรียก Graduation Day มากกว่า โดยคำว่า Commencement จะใช้เฉพาะความหมายหลัก คือ beginning (การเริ่มต้น) นั่นเอง

ผู้ตอบ: พอหทัย

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About พอหทัย
นักภาษาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ library-lantern.com และเพจ The library พอหทัยจบการศึกษาด้านวรรณคดีอังกฤษจาก The University of Louisiana at Lafayette สหรัฐอเมริกา มีความรอบรู้ทั้ง American English และ British English