คำว่า toward towards ออกเสียงอย่างไร อย่าไปอ่าน ทู-เวิด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: คำว่า toward หรือ towards ออกเสียงอย่างไรคะ

ตอบโดย: พอหทัย

ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ

คำนี้สะกดได้สองแบบ แบบอเมริกันสะกด “toward” แบบไม่มี s  ส่วนแบบบริติช สะกด “towards” แบบมี s  

พอหทัยขออธิบายการออกเสียงของ toward แบบ ไม่มี s นะคะ 

คนไทยส่วนใหญ่ แม้แต่ครูคนไทยที่สอนภาษาอังกฤษ ก็มักจะออกเสียงว่า “ทู-เวิ้ด” ซึ่งไม่ถูกต้องนะคะ 

คำว่า toward ออกเสียงได้สามแบบค่ะ

แบบแรก ออกเสียงแบบอเมริกัน คือ ออกเสียง toward แบบเสมือนมีพยางค์เดียว และไม่ออกเสียงเสียง w ค่ะ จะเหมือนเราพูดว่า “tord” หรือ “ถอด” ค่ะ

แบบที่สอง ออกเสียงแบบอังกฤษ คือ ออกเสียง toward แบบสองพยางค์ โดยเน้นเสียงหนักที่พยางค์หลัง จะออกเสียงว่า “เถอะ-หวอด” หรือ “เถอะ-ว่อด”

แบบที่สาม เรียกว่าเป็นลูกควบ ที่ออกเสียงควบกล้ำ t กับ w ไปพร้อมกัน เป็น “ทวอด”

คุณผู้อ่านเลือกแบบที่ถูกจริตกับปากของคุณผู้อ่านนะคะ  พอหทัยเป็นคนออกเสียงแบบแรกค่ะ ส่วนไกรวัล เคยได้ยินนางออกเสียงแบบที่สอง แถมเสียง z ตอนท้ายด้วย เพราะนางจะใช้แต่ towards ค่ะ (เสียง towards ตรง s ท้ายคำ จะออกเป็นเสียง z)

ผู้ตอบ: พอหทัย

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About พอหทัย
นักภาษาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ library-lantern.com และเพจ The library พอหทัยจบการศึกษาด้านวรรณคดีอังกฤษจาก The University of Louisiana at Lafayette สหรัฐอเมริกา มีความรอบรู้ทั้ง American English และ British English