บ้านสองชั้น บ้านสามชั้น ตึกหลายชั้น ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: เวลาจะพูดว่า เป็นบ้านสองชั้น เป็นบ้านสามชั้น บ้านมีสามชั้น สี่ชั้น ตึกมีหลายชั้น จะใช้คำว่าอะไรดีในภาษาอังกฤษ

ตอบโดย: พอหทัย

ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ

ชั้นของบ้าน พอหทัยใช้คำว่า storey ค่ะ  เช่น  My house has three storeys. (บ้านของพอหทัยมี 3 ชั้นค่ะ) การสะกด storey เป็นการสะกดแบบบริติชค่ะ ส่วนหากเป็นการสะกดแบบอเมริกัน จะสะกด story (คำเดียวกับ story เรื่องราว และออกเสียงเหมือนกัน) ค่ะ

a two-storey house หมายถึง บ้านสองชั้น   a three-storey house หมายถึง บ้านสามชั้น … ให้สังเกตว่า storey ไม่เติม s ถึงแม้จะเป็น two, three, four เนื่องจากเป็นการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาประสมกันแล้วได้ความหมายใหม่ เพื่อไว้ขยายหน้าคำนาม (โดยปกติจะใส่เครื่องหมาย hyphen ไฮ-เฝ่น) ให้นึกถึงอายุ a 25-year-old girl (ผู้หญิงที่มีอายุ 25 ปีคนหนึ่ง), a 100-year-old tree (ต้นไม้อายุ 100 ปี)  ลักษณะการใช้แบบนี้จะไม่เคยเติม s ที่คำหลังตัวเลขที่ถูกนำไปประสม

กลับมาที่ storey (= ชั้น) นอกจากคำนี้ใช้กับบ้านแล้ว ยังใช้กับตึกหรืออาคารเหมือนคำว่า level ได้เช่นกันค่ะ …. a four-storey building หมายถึง อาคารสี่ชั้นค่ะ (เท่ากับ a four-level building)    

ชั้นบน ชั้นล่าง ก็ใช้ storey ได้ด้วย เช่น the upper storey of the house (ชั้นบนของบ้าน)  หรือจะเป็น the lower storey of the house (ชั้นล่างของบ้าน)

ตอบโดย: พอหทัย

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About พอหทัย
นักภาษาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ library-lantern.com และเพจ The library พอหทัยจบการศึกษาด้านวรรณคดีอังกฤษจาก The University of Louisiana at Lafayette สหรัฐอเมริกา มีความรอบรู้ทั้ง American English และ British English