ยกของตะแคงข้าง เอียงให้ผ่านได้ จอดรถข้างถนน ภาษาอังกฤษใช้คำไหน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: เวลาขนเฟอร์นิเจอร์ เช่น โซฟา, เตียง ไม่สามารถยกผ่านประตูด้านหน้าได้ ต้องยกตะแคงหรือเอียงเข้า จะใช้ภาษาอังกฤษคำว่าอะไรคะ

ตอบโดย: ไกรวัล

เวลาจะยกเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง ชิ้นใหญ่ บางครั้งถ้ายกแบบไปตรงๆ อาจเข้าประตูหรือผ่านประตูยาก ต้องช่วยกันยกตะแคงหรือเอียง ๆ ให้เข้าหรือผ่านไปได้   ผมนึกถึงคำว่า “sideways” ที่เป็น adverb  แล้วเอา sideways ไปขยายคำกริยาที่จะบอกว่า ต้องทำแบบตะแคงๆ, ทำแบบเอียงๆ, ทำแบบออกข้างๆ  เช่น

This doorway is narrow. We have to tilt the couch sideways to fit through the doorway. (ช่องผ่านประตูนี้แคบนะ พวกเราต้องเอียงโซฟาตะแคงเพื่อให้เคลื่อนผ่านได้ …. คำว่า doorway = ช่องประตู จริง ๆ ใช้ door ก็ได้ แต่ไม่เห็นภาพเท่า doorway เพราะต้องการให้เห็นภาพว่าขนย้ายโซฟาผ่านช่องประตูนั่นเอง   ส่วนคำกริยา tilt (ทิวล์ท)= เอียง, เอน  ให้นึกถึง เอนเก้าอี้เวลานั่ง, เอียงศีรษะ   และคำว่า couch คำนี้ไม่รู้ไม่ได้ เป็นคำศัพท์พื้นฐานมาก หมายถึง โซฟา คนอังกฤษเรียก couch คนอเมริกันเรียก sofa)

อีกซักประโยคให้เข้าใจการใช้ sideways กับการยกเฟอร์นิเจอร์ …. We brought the piano sideways through the front door. (พวกเราขนเปียโนเข้ามาในบ้านแบบยกตะแคงผ่านประตูหน้า)

คำว่า sideways ในรูป adverb ที่หมายถึง ตะแคงข้าง จะสะกด sideways (ลงท้ายด้วย s)

คำว่า “sideways” ยังใช้ในบริบทอื่น ๆ เช่น

I walked sideways through the crowded room. (ฉันได้เดินเบียดออกข้าง ๆ ออกจากห้องนี้ที่มีคนจำนวนมากยืนอยู่ในห้อง)   

He parked his car sideways on the street. (เขาจอดรถของเขาข้างทางบนถนน)

ตอบโดย: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle