ยาดม ยาดมกลิ่นสมุนไพร ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: อยากทราบคำในภาษาอังกฤษ ที่หมายถึง ยาดม

ตอบโดย: ไกรวัล

คนไทยใช้ยาดมกันโดยทั่วไป ยาดมเป็นสินค้าทั่วไปในเมืองไทย  เจ้าของภาษาเรียก ยาดม ในบ้านเราว่า “inhaler” หรือ “nasal inhaler”  คำว่า inhaler มาจากคำกริยา inhale ที่แปลว่า breathe in (สูดหายใจเข้า) เพราะเวลาใช้ยาดม จะสูดกลิ่นหรือกลิ่นสมุนไพรที่อยู่ในยาดมเข้าไปในจมูก 

แต่โดยส่วนตัว ผมชอบคำว่า nasal inhaler แบบมีคำว่า nasal วางข้างหน้า มากกว่าคำว่า inhaler อย่างเดียว เพราะคำว่า nasal (ออกเสียง “เน-เซิ่ว”) เป็นคำ adjective มีความหมายว่า ที่เกี่ยวกับจมูก  ทำให้เห็นภาพได้ง่ายว่า inhaler มันต้องสูดทางจมูก

ไหนลองดูว่าเราใช้ inhaler หรือ nasal inhaler กันอย่างไรบ้างในประโยคภาษาอังกฤษ

I like to carry an inhaler when traveling by bus in Bangkok. (ฉันชอบพกยาดมเวลาเดินทางโดยรถเมล์ในกรุงเทพฯ)

My sister often uses a nasal inhaler to relieve nasal congestion. (พี่สาวของฉันชอบใช้ยาดมในการบรรเทาการคัดจมูก)

I bought a new nasal inhaler from a convenience store. (ผมได้ซื้อยาดมหลอดใหม่จากร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง)

ส่วนผสมในยาดม ขึ้นอยู่กับ ยาดมที่ทำออกมา  บางยี่ห้อใส่สมุนไพรมีกลิ่นหอม หรือ aromatic inhaler   บางยี่ห้อทำออกมาเป็นกลิ่นเมนทอล หรือ menthol inhaler

ตอบโดย: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle