ล้างน้ำเปล่า ล้างผักปล่อยน้ำไหลผ่าน บ้วนปาก ภาษาอังกฤษใช้คำกริยาอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: อยากทราบว่า ความแตกต่างระหว่าง คำกริยา wash และคำกริยา rinse

ตอบโดย: ไกรวัล

คำกริยา ‘wash’ คือ ล้าง  ส่วนคำกริยา ‘rinse’ ก็คือ ล้าง เช่นกัน แต่คำว่า rinse จะล้างด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดเท่านั้นครับ  ยกตัวอย่างให้เห็นความแตกต่างของทั้งสองคำในลักษณะการใช้

อย่างเช่น เวลาคุณ wash อะไรซักอย่าง คุณอาจทำความสะอาดมันด้วยสบู่หรือผงซักฟอก พร้อมกับน้ำ เพื่อเอาฝุ่น เอาคราบสกปรก ออก   แต่เวลาคุณ rinse คุณล้างด้วยน้ำเปล่า เพื่อเอาสบู่ เอาผงซักฟอกที่คุณผสมใส่ในน้ำขณะที่คุณ wash ก่อนหน้านี้ออก  …. ประโยคที่สอนกันมาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็ก ก็คือ After washing the dishes, don’t forget to rinse off all the washing-up liquid. (หลังจากล้างจาน/ถูจานด้วยน้ำยาล้างจานแล้ว อย่าลืมล้างด้วยน้ำเปล่าเอาน้ำยาออกให้หมด)

หลายคนน่าจะเคยเห็นโหมดการทำงาน ‘rinse’ เวลาใช้เครื่องซักผ้า นั่นก็คือ After the detergent cycle, the washing machine automatically begins to rinse the clothes with clean water. (หลังจากรอบซักด้วยผงซักฟอกแล้ว  เครื่องซักผ้าจะเริ่มการล้างด้วยน้ำเปล่าโดยอัตโนมัติ)

แน่นอนว่า เนื่องจากคำว่า rinse มันก็คือ wash แบบหนึ่ง  จึงมีบางสถานการณ์ที่ว่า การใช้คำว่า wash กับคำว่า rinse ให้ความหมายไม่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่ล้างผัก จะใช้ wash หรือ จะใช้ rinse ก็ไม่ต่างกัน ตราบเท่าที่ล้างผักด้วยน้ำเปล่า  เช่น

My mom asked me to wash the vegetables under running water. = My mom asked me to rinse the vegetables under running water.

When preparing a salad, my wife rinses tomatoes under running water. (ตอนเตรียมสลัด เมียของผมล้างมะเขือเทศโดยการให้น้ำไหลผ่าน)  … วลี under running water จะให้เห็นภาพชัดเจนว่า เวลาที่เราล้างผัก ล้างผลไม้ เราเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่าน

นอกจากความหมายของคำว่า ‘rinse’ ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น  คำว่า rinse ยังใช้ในความหมายว่า บ้วนน้ำ, บ้วนปาก ได้ด้วย   จะใช้ rinse กับ mouth (ปาก)  เช่น

I always rinse my mouth after eating. (ฉันบ้วนปากหลังกินข้าว)  

I rinse my mouth with water after using mouthwash. (ผมบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหลังจากใช้น้ำยาบ้วนปากแล้ว)

ตอบโดย: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle