เนื้อปู ข้าวผัดปู ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: รู้จักแต่คำว่า crab ที่หมายถึง ปู  แต่อยากทราบว่า คำว่า เนื้อปู จะใช้คำว่าอะไรในภาษาอังกฤษ

ตอบโดย: ไกรวัล

เราต่างรู้จักคำว่า ‘crab’ ที่แปลว่า ปู    ขณะที่ crab นั้น ไม่ได้หมายถึง เนื้อปู   

คำว่า เนื้อปู  ให้เติมคำ meat หลัง crab กลายเป็น crab meat  โดยมีการสะกดได้สองแบบ คือ สะกด crabmeat แบบเขียนติดกัน และสะกด crab meat แบบเขียนแยกกัน  … ทั้งสองแบบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ลองดูตัวอย่างการใช้คำว่า crabmeat, crab meat กัน

I like to order crab fried rice from this restaurant because the fresh crabmeat is used. (ฉันชอบสั่งข้าวผัดปูจากร้านอาหารนี้เพราะใช้เนื้อปูสดมาทำอาหาร …. ในส่วนคำว่า ข้าวผัดปู นิยมใช้ crab fried rice มากกว่า crab meat fried rice .. นิยมละคำว่า meat ออก)

This restaurant is known for its crabmeat-stuffed omelet. (ร้านอาหารแห่งนี้เป็นที่รู้จักของเมนูไข่เจียวเนื้อปูแน่น ๆ)

My mom made a delicious dish with fresh crab meat from the market. (แม่ของฉันทำอาหารจานที่อร่อยมากด้วยเนื้อปูสดจากตลาด)

ตอบโดย: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle