เป็นคนพิมพ์เร็ว พิมพ์ช้า ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม:  หากต้องการจะบอกว่าเป็นคนพิมพ์เร็ว พิมพ์ช้า เวลาส่งข้อความบนมือถือ หรือเวลาใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งาน จะพูดภาษาอังกฤษว่าอย่างไร  และอยากจะถามว่า คนที่พิมพ์ข้อความบนมือถือ บนคอม เราเรียก typer ได้ไหม

ตอบโดย พอหทัย

การจะบอกว่าตัวเองพิมพ์บนแป้น keyboard ได้เร็วหรือช้า    ถ้าเป็นพอหทัย  พอจะใช้ adjective (คำคุณศัพท์) fast (เร็ว) หรือ slow (ช้า) ไปขยายหน้าคำนาม typist (คนที่พิมพ์)  เช่น

I am a fast typist. (พอหทัยเป็นคนพิมพ์เร็ว พิมพ์ไว) 

I am a slow typist.   (พอหทัยเป็นคนพิมพ์ช้า – ต้องรอหน่อย)

หรืออาจจะบอกว่า เราพิมพ์ไวกว่าคนอื่น ก็เช่น I type faster than my friends. (พอหทัยเป็นคนพิมพ์ข้อความไวกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ)

คำนาม “typist” เป็นคำมาตรฐานในภาษาอังกฤษนะคะ  เราไม่ใช่คำว่า typer (ที่เกิดจากคำกริยา type เติม r) เพราะไม่ใช่คำมาตรฐาน    คำว่า typist มีความหมายรวมถึง คนทำงานประเภทเลขาที่ต้องพิมพ์งานอยู่ตลอดเวลา, พวกกลุ่มคนรับจ้างพิมพ์งาน  แล้วก็ยังหมายถึง คนที่พิมพ์ข้อความโดยใช้ keyboard บนมือถือหรือคอมพิวเตอร์พิมพ์งาน  ตรงนี้พอหทัยมองว่า ความหมายอันหลังเป็นความหมายทั่วไปของคำว่า typist อยู่แล้ว  จึงไม่จำเป็นต้องไปคิดคำขึ้นเองอย่าง typer ซึ่งไม่มีอยู่ในสารบบ (แม้จะเป็นที่เข้าใจได้ก็ตาม)

เครดิตภาพ: created by senivpetro – freepik.com

เนื้อหา: พอหทัย

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB page: The library – Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About พอหทัย
นักภาษาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ library-lantern.com และเพจ The library พอหทัยจบการศึกษาด้านวรรณคดีอังกฤษจาก The University of Louisiana at Lafayette สหรัฐอเมริกา มีความรอบรู้ทั้ง American English และ British English