รอในรถ รอต่อคิว รอข้างนอก รอเข้าห้องน้ำ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม 

1. ขอยกตัวอย่างประโยคที่มีความหมายเกี่ยวกับการรอ เช่น รอนานมา รอในรถ รอต่อคิวเข้าแถว รอข้างนอก รอนาน รอเข้าห้องน้ำ       

2. นอกจากคำกริยา wait แล้วคำกริยาอื่นที่เป็นทางการมากขึ้นไหม

ตอบโดย พอหทัย

สำหรับคำถามแรก  พอหทัยจะยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า wait ตามที่ถามมานะคะ

รอข้างนอก = wait outside ค่ะ  เช่น Can you wait outside? (คุณช่วยรอข้างนอกนะ) … อันที่จริงแล้ว คำว่า wait outside ไม่จำเป็นต้องเป็นการรอนอกชายคานะคะ  บางครั้งเราไปหาหมอ แล้วให้ญาติรอข้างนอก คนไข้เข้าไปตรวจกับคุณหมอ ก็เช่น I waited for my sister outside as she went in to see the doctor. (พอหทัยรอน้องสาวนั่งรอน้องสาวอยู่ข้างนอก ขณะที่น้องสาวได้เข้าไปพบคุณหมอข้างใน)   

รอในรถ = wait in the car ค่ะ เช่น I’ll wait in the car. (เดี๋ยวพอหทัยจะรอในรถค่ะ)

รอต่อคิวเข้าแถว = wait in line เช่น I’m now waiting in line for the tickets. (ตอนนี้พอหทัยกำลังเข้าแถวรอคิวซื้อตั๋ว)

รอที่นี่ = wait here เช่น Wait here until I get back. (รอที่นี่จนกว่าฉันจะกลับมา)

รอเข้าห้องน้ำ = wait to use the toilet  เช่น I’m waiting to use the toilet. (ฉันกำลังรอใช้ห้องน้ำ)

รอให้ตอบมา = wait for someone to reply เช่น I’m still waiting for the customer to reply. (พอหทัยยังคงรอให้ลูกค้าต้องมา)

สำหรับคำถามที่สอง นอกจากคำกริยา wait ยังมีคำกริยาที่เป็นทางการขึ้นอย่างคำว่า await  

คำว่า await จะใช้ในลักษณะที่เป็นการรอในขั้นตอน หรือรอสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น await the results (รอผลลัพธ์), await approval (รอการอนุมัติ), await someone’s decision (รอการตัดสินใจ)

ตัวอย่างการใช้คำว่า await

We’re awaiting CEO’s instructions. (พวกเรากำลังรอคำสั่งจากซีอีโอ)

We have to await the committee’s decision. (พวกเราต้องรอการตัดสินใจของคณะกรรมการ)

Everyone is awaiting the results of tests. (ทุก ๆ คนกำลังรอผลการทดสอบ)

ผู้ตอบ: พอหทัย

เว็บไซต์: www.library-lantern.com

Facebook เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About พอหทัย
นักภาษาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ library-lantern.com และเพจ The library พอหทัยจบการศึกษาด้านวรรณคดีอังกฤษจาก The University of Louisiana at Lafayette สหรัฐอเมริกา มีความรอบรู้ทั้ง American English และ British English