เงินเป็นฟ่อนๆ แบงก์เป็นปึกๆ ธนบัตรมัดรวมเป็นปึก ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: อยากทราบคำนามที่ใช้แทน “ปึก” ของแบงก์ หรือธนบัตรที่นำมามัดรวมกันทีละเยอะ ๆ มีคำว่าอะไรเรียกในภาษาอังกฤษคะ

ตอบโดย: Lady Prada

ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “wad” ออกเสียงว่า “หวอด” แต่ถ้าเป็นคนอเมริกันออกเสียง จะลากยาวเป็นสระอา ได้ยินคล้าย “หวาด” ค่ะ

คำว่า “wad” ก็เหมือน สมุหนาม ในภาษาไทย เป็นคำนามบอกลักษณะ ของธนบัตรที่อยู่กันเป็นปึก ๆ  ลักษณะที่เป็นกระดาษธนบัตรมาวางเรียงกันเป็นปึก เช่น

a wad of cash (เงินสดเป็นฟ่อนๆ เป็นปึก)

a wad of 1,000-baht notes (แบงก์พันปึกหนึ่ง)

a wad of Singapore dollar bills (ธนบัตรดอลล่าร์สิงคโปร์เป็นฟ่อน ๆ เป็นปึก)

a wad of banknotes (ธนบัตรเป็นฟ่อน ๆ เป็นปึก ๆ) … สำหรับ ธนบัตร ใช้ได้ทั้ง note และ bill  

I carry wads of 1,000-baht notes. (ฉันถือแบงก์พันมาหลายปึก)


Image Credit: created by brgfx – www.freepik.com

ผู้ตอบ: Lady Prada

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library

เกี่ยวกับ library-lantern.com เราเลือกเขียนเฉพาะหัวข้อที่คุณไม่สามารถหาคำตอบจากแหล่งความรู้ทั่วไปได้

อ่านบทความน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ www.library-lantern.com และเฟสบุ้คเพจ The library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About Lady Prada
บล็อคเกอร์เจ้าของนามปากกา “Lady Prada” เป็นผู้หญิงทำงานที่มีทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้สี่ภาษา ทั้งอังกฤษ จีน เยอรมัน และไทย ปัจจุบันทำงานเป็นผู้บริหารให้บริษัทเอกชนในธุรกิจ fast-moving consumer goods (FMCG) ดูแลงานด้านการตลาด Asia-Pacific มายาวนานกว่า 10 ปี ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางได้อย่างคล่องแคล่วในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ