ยาชา รอให้ยาออกฤทธิ์ เริ่มออกฤทธิ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: ยาชา ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร และการพูดว่า รอให้ยาช้าออกฤทธิ์ก่อน จะพูดอย่างไรภาษาอังกฤษ

ตอบโดย: พอหทัย

ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ

ยาชา ใช้คำว่า anesthetic ออกเสียงว่า “แอน-หนิส-เต้-ถิก”  คำนี้สะกดได้สองแบบ คือ anesthetic เป็นการสะกดแบบอเมริกัน และ anaesthetic เป็นการสะกดแบบอังกฤษ

คำกริยาที่ หมายถึง ออกฤทธิ์  พอหทัยใช้คำกริยาวลี  “kick in”  ตัวอย่างการใช้ เช่น When the drug kicks in, you will feel sleepy. (เมื่อยาเริ่มออกฤทธิ์ คุณจะรู้สึกง่วงนอนนะคะ)  

หรือหากจะใช้แบบเป็นทางการขึ้นมาหน่อย ก็จะใช้คำกริยาวลี “take effect”  ตัวอย่างการใช้ เช่น It will be about ten minutes for the medicine to take effect. (มันจะประมาณ 10 นาทีก่อนยาออกฤทธิ์ค่ะ) <> When will the medicine take effect? (ยาจะออกฤทธิ์เมื่อใดคะ)….. นอกจากนี้ มีการใช้ คำว่า take effect ใช้ในความหมายว่า มีผลบังคับใช้, เริ่มมีผล  ในบริบทพวกกฎระเบียบ, กฎหมาย เช่น The new law will take effect next year. (กฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้ปีหน้าค่ะ)

การพูดว่า รอให้ยาช้าออกฤทธิ์ก่อน ก็เช่น The doctor is waiting for the anesthetic to kick in. หรือ The doctor is waiting for the anesthetic to take effect.  (คุณหมอกำลังรอให้ยาชาออกฤทธิ์นะคะ)

ตอบโดย: พอหทัย

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About พอหทัย
นักภาษาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ library-lantern.com และเพจ The library พอหทัยจบการศึกษาด้านวรรณคดีอังกฤษจาก The University of Louisiana at Lafayette สหรัฐอเมริกา มีความรอบรู้ทั้ง American English และ British English