คนพิมพ์เร็ว

เป็นคนพิมพ์เร็ว พิมพ์ช้า ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

คนพิมพ์เร็ว พิมพ์ช้า ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร คำนาม typist เป็นคำมาตรฐานในภาษาอังกฤษ การจะบอกว่าตัวเองพิมพ์บนแป้น keyboard ได้เร็วหรือช้า ใช้ adjective (คำคุณศัพท์) fast หรือ slow ไปขยายหน้าคำนาม typist (คนที่พิมพ์) [...]