นามบัตร แลกนามบัตรกัน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: เวลาขอแลกนามบัตร เวลาไปพบกับลูกค้า หรือ supplier จะใช้คำกริยาอะไรในภาษาอังกฤษดีครับ?

Ryan’s mommy ตอบ:

นามบัตร ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “business card” ที่ใช้คำว่า “business” ก็เพราะว่าส่วนใหญ่เราทำนามบัตร หรือพิมพ์นามบัตรมาเพื่องานธุรกิจซะเป็นส่วนใหญ่ ใน business card หนึ่งใบ จะประกอบไปด้วย ชื่อบุคคล (ชื่อของเจ้าของนามบัตร), ชื่อบริษัทที่คนๆ นั้นทำงาน หรือบริษัทต้นสังกัด, โลโก้บริษัท ตำแหน่งงานของคนๆ นั้น รวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลสำหรับติดต่อ

สำหรับคำกริยาที่ใช้เวลาจะขอ “แลกนามบัตร” ที่นิยมใช้มีอยู่สองคำ คือ คำว่า “exchange” (แลกเปลี่ยน) และ คำว่า “swap” (แลกกัน/ สลับกัน) … คำหลังออกเสียงว่า “สว็อพ” เช่น to exchange business cards หรือ to swap business cards

Photo credit ( เครดิตภาพ): created by rawpixel.com – www.freepik.com

ลองดูตัวอย่างประโยคการใช้

Two managers met and introduced themselves. They exchanged business cards. (ผู้จัดการสองคนได้พบกัน แนะนำตัวให้รู้จักกัน จากนั้นก็แลกนามบัตรกัน)

Do you mind if we swap business cards? (คุณจะรังเกียจไหม ถ้าเราจะแลกนามบัตรกัน)

ให้สังเกตว่าเวลาพูดถึงการแลกนามบัตรกัน คำว่า business card จะเติม s เป็นพหูพจน์ เสมอ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายนำนามบัตรของตนมาแลกกัน ทำให้มีนามบัตรสองใบ

Ryan’s Mommy

เว็บไซต์: www.library-lantern.com

Facebook เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About Ryan’s Mommy
บล็อคเกอร์เจ้าของนามปากกา "Ryan's Mommy"(คุณแม่น้องไรอัน) จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้าน Marketing & International Management จาก University of Technology, Sydney เรียนหนังสือและใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียอยู่หลายปี ปัจจุบันทำงานดูแลด้านการประสานงานฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศให้กับบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์