กำหนดกรอบเวลา วางกรอบเวลาทำงาน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรอบเวลา ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “time frame” หรือสะกดแบบเขียนติดกัน “timeframe”

การทำงานที่มี time frame ถือว่าเป็นการทำงานที่ดี เพราะจะช่วยในเรื่องการวางแผนงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่เราคาดหวังไว้

การกำหนดกรอบเวลา ให้นึกถึงคำกริยา “set” … มักจะใช้ในลักษณะที่ว่า “set a time frame สำหรับ เรื่องอะไร” …. เช่น Did you set a time frame for completing this job? (ถามว่า “คุณได้กำหนดกรอบเวลาในการทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จ ไว้ไหม”)

กรอบเวลาของงานๆ หนึ่ง โดยเฉพาะงานสำคัญ งานใหญ่ มักจะกำหนดเป็นปีๆ เช่น 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี บางงาน อย่างโครงการรัฐบาล มีได้ถึง 10 ปี ….. ก็พูดว่า “There is a two-year time frame for finishing this project.” (มีกรอบเวลาสองปีที่จะทำโปรเจคนี้ให้เสร็จสิ้น)

กรอบเวลาแต่ละงานอาจจะสั้นยาวไม่เท่ากัน เช่น This is a short time frame. หรือ It is a long time frame.

กรอบเวลาที่กำหนดเอาไว้ หรือที่วางไว้แล้ว ส่วนตัวผมจะชอบใช้คำว่า “the established time frame” (มาจากคำกริยา “establish” มีความหมายว่า ตั้งไว้, เริ่มขึ้น จัดตั้งขึ้น) เช่น I don’t think we are able to complete this project within the established timeframe. (ผมไม่คิดว่า เราจะทำโครงการนี้เสร็จภายในกรอบเวลาที่วางไว้)

ในบางครั้ง กรอบเวลา เป็นเรื่องที่กำหนดได้ยาก จะบอกว่า “งานบางอย่างมันยากที่จะไปวางกรอบเวลาให้กับมัน” ให้นึกถึงคำกริยา “put” เช่น “put a time frame บน งานอะไร โปรเจคอะไร”  ก็พูดว่า “It is very difficult to put a time frame on this project.” (มันยากนะ ที่จะไปกำหนดกรอบเวลาให้กับโปรเจคนี้)

เครดิตภาพ: yanalya – www.freepik.com

โพสต์นี้ทำให้คุณผู้อ่านใช้คำว่า time frame หรือ timeframe กับความหมาย “กรอบเวลา” ในภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดีแล้ว

เนื้อหา: ไกรวัล ศรีประทักษ์

Website: www.library-lantern.com

Facebook page: The library

“Your reference library”


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle