ได้คะแนน 10 เต็ม 10 คะแนน 18 จาก 20 ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม  เป็นครูภาษาอังกฤษอยู่ต่างจังหวัดค่ะ  อยากจะพูดว่านักเรียนได้คะแนน 8 เต็ม 10  หรือคะแนน 16 จาก 20  หรือคะแนน 30 เต็ม 30 จะพูดภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ตอบโดย พอหทัย

ใช้คำว่า out of ง่ายสุดค่ะ โดยเขียนเรียงเหมือนภาษาไทย ตัวเลขหน้า out of เป็นคะแนนที่ทำได้  ส่วนตัวเลขหลัง out of เป็นคะแนนเต็ม

พอหทัยยกตัวอย่างประโยค เช่น

A student got 30 out of 30. (มีนักเรียนคนหนึ่งได้คะแนน 30 เต็ม 30)

No one got 10 out of 10 in the test. (ไม่มีใครได้เต็ม 10 ในการทดสอบ)

I want to get at least 12 out of 20 in the exam. (ฉันต้องการได้อย่างน้อย 12 เต็ม 20 คะแนนในการสอบ)

ผู้ตอบ: พอหทัย

เว็บไซต์: www.library-lantern.com

Facebook เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About พอหทัย
นักภาษาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ library-lantern.com และเพจ The library พอหทัยจบการศึกษาด้านวรรณคดีอังกฤษจาก The University of Louisiana at Lafayette สหรัฐอเมริกา มีความรอบรู้ทั้ง American English และ British English