เก้าอี้หวาย โต๊ะหวาย เฟอร์นิเจอร์สานหวาย ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สวัสดีค่ะ โพสต์นี้พบกับพอหทัย

คุณผู้อ่านรู้จักคำในภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกพวกเก้าอี้หวาย โต๊ะหวาย หรือพวกเฟอร์นิเจอร์ที่นำไม้ไผ่หรือไม้หวายเอามาสาน กันบ้างไหม

พวกสิ่งของ เครื่องใช้ที่ทำจากเส้นตอกที่นำมาเป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ตะกร้า  ในภาษาอังกฤษจะมีคำทั่ว ๆ ไปที่ใช้เรียก ก็คือ คำว่า “wicker” (ออกเสียงว่า “วิก-เคอะ”) โดยนำคำว่า wicker ไปวางข้างหน้าขยายสิ่งของ เฟอร์นิเจอร์นั้น ๆ ได้เลย เช่น

นำคำว่า wicker ไปวางข้างหน้า basket กลายเป็น wicker basket หมายถึง ตะกร้าหวาย, ตะกร้าสาน    

นำคำว่า wicker ไปวางหน้า chair กลายเป็น wicker chair หมายถึง เก้าอี้หวาย, เก้าอี้สาน   

นำคำว่า wicker ไปวางหน้า table กลายเป็น wicker table หมายถึง โต๊ะหวาย

wicker chairs

นอกจากคำว่า wicker ยังมีอีกคำก็คือ คำว่า “rattan” (ออกเสียงว่า “เหรอะ-แทน” เน้นเสียงพยางค์หลัง) ที่เจ้าของภาษาบางคนใช้ เช่น rattan chair มีความหมายว่า เก้าอี้หวาย เช่นกัน เพราะคำว่า rattan จะหมายถึง พืชจำพวกหวาย ที่นำมาใช้สานเป็นตะกร้า เป็นชะลอม  

เนื่องจาก rattan เป็นพืชที่นำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนใหญ่ในท้องตลาด การเรียก rattan basket (ตะกร้าหวาย) หรือ rattan furniture (เฟอร์นิเจอร์หวาย) ก็มีการใช้เช่นกัน   

แต่โดยส่วนตัว พอหทัยจะเลือกใช้คำว่า wicker มากกว่า rattan เนื่องจากคำว่า rattan จะให้ความหมายเฉพาะเจาะจงว่าเป็นหวาย ขณะที่ wicker เป็นคำรวม ๆ กว้าง ๆ ในลักษณะที่นำเส้นตอกแบนบางมาสาน มาขัดกัน โดยพืชหรือไม้ที่นำมาใช้เป็นวัสดุ เป็นได้ทั้ง rattan (หวาย), reed (ต้นกก, ต้นอ้อ), bamboo (ไม้ไผ่), cane (ไม้ชิ้นบาง ๆ จากส่วนของลำต้น)  

อธิบายง่าย ๆ ก็คือ Rattan is used to make wicker furniture. (หวายถูกนำมาใช้ทำเฟอร์เจอร์จักสาน) หรือ Rattan chairs are a type of wicker furniture. (เก้าอี้หวายเป็นประเภทหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์สาน)

แต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะ จะเรียก wicker chair หรือ rattan chair   จะเรียก wicker basket หรือ rattan basket   หรือจะเรียก wicker furniture หรือ rattan furniture ก็สุดแล้วแต่ค่ะ ตราบเท่าที่เราต้องการจะหมายถึง เก้าอี้สานหวาย  ตะกร้าสานหวาย  และเฟอร์นิเจอร์สานหวาย

พอได้ไอเดียจาก พอหทัย นะคะ

พอหทัย

เนื้อหา: พอหทัย

เว็บไซต์: www.library-lantern.com

Facebook เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About พอหทัย
นักภาษาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ library-lantern.com และเพจ The library พอหทัยจบการศึกษาด้านวรรณคดีอังกฤษจาก The University of Louisiana at Lafayette สหรัฐอเมริกา มีความรอบรู้ทั้ง American English และ British English