เสียงดังรบกวน เสียงดังหนวกหู ส่งเสียงดังน่ารำคาญ ภาษาอังกฤษคำอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อดูจากหัวข้อ ผมเชื่อว่าคุณผู้อ่านหลายท่าน นึกถึงคำประมาณ loud noise หรือ a lot of noise หรือแม้แต่ noisy …. นั่นก็ยังไม่มีคำไหนให้อารมณ์ว่าเป็นเสียงดังที่น่ารำคาญหรือหนวกหูด้วยนะ

เสียงที่ดัง แถมน่ารำคาญหรือหนวกหู ได้ยินนาน ๆ ทำให้คนอื่นประสาทกินได้ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “racket” ออกเสียงว่า “แร้ก-เคิท” หรือ “แร้ก-คิท” … คำนี้สะกดเหมือน a tennis racket (ไม้เทนนิส หรือเทนนิสแร็คเกต …อ่อ ผมหมายถึง ถ้าสะกด tennis racket แบบอเมริกันอะนะ) เลย จำได้ไม่ยาก

เสียงดังรบกวนเกิดได้หลายรูปแบบ เช่น The kids are making a racket in the backyard. (เด็ก ๆ กำลังส่งเสียงดังอยู่ลานสนามหญ้าหลังบ้าน) … หรือ Last night I heard the racket of drills. It’s very annoying. (เมื่อคืนผมได้ยินเสียงเจาะของสว่าน มันน่ารำคาญมาก … คำว่า drill หมายถึง สว่าน)

I heard a racket. It’s annoying.

ผมเป็นคนหนึ่งที่มีบ้านอยู่ใกล้กับผับ แถมเพื่อนบ้านชอบปาร์ตี้กันทุกเย็นวันศุกร์-เสาร์ ก็จะเจอสิ่งที่เรียกว่า racket …. I can’t concentrate due to the racket caused by the party next door. (ผมไม่มีสมาธิเลยเพราะมีเสียงดังน่ารำคาญมาจากงานปาร์ตี้ของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้าง ๆ นี่แหละ)  <> There are a lot of pubs near my place. I’m disturbed by the racket from them every Friday night and Saturday night. (มีผับจำนวนเปิดใกล้ ๆ แถวบ้านของผม ผมมักจะถูกรบกวนด้วยเสียงหนวกหู ที่ดังมาจากผับทุกคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์)   <> It is difficult to work with that racket going on. (มันยากที่จะทำงานขณะที่ยังมีเสียงนั้นดังรบกวนตลอดเวลา)

ได้ยิน racket บ่อย ๆ นาน ๆ เข้า ก็อาจจะหมดความอดทนได้ เลยต้องเดินไปบอกให้หยุดเสียงดังรบกวนเสียที เช่น Please stop making that racket. (กรุณาช่วยหยุดทำเสียงนั้นที่กำลังดังรบกวน)  <> I heard a racket from upstairs. Would you ask the kids to stop making that racket, please? (ผมได้ยินเสียงดังน่ารำคาญมากมาจากชั้นบน คุณช่วยไปบอกเด็ก ๆ หน่อยว่าให้หยุดส่งเสียงดัง มันรบกวนคนข้างล่าง)

คุณผู้อ่านต้องเริ่มหัดใช้คำว่า racket เพราะเจ้าของภาษาเขาใช้กันเป็นปกติ ผมได้อธิบายวิธีการใช้ไปทั้งหมดแล้ว มันไม่ยาก!

เนื้อหา: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: www.library-lantern.com

Facebook เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle