ผักสลัดกรอบ ผักสดกรอบ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: อยากทราบว่า ระหว่างคำว่า crisp, crispy กับ crunchy ควรใช้คำไหนเพื่อบรรยายความกรอบของผักในภาษาอังกฤษ

ตอบโดย: พอหทัย

อืม! … เป็นคำถามน่าสนใจนะคะ … พอหทัยขออนุญาตตอบจากการใช้งานของตัวเองนะคะ

หากเป็นเรื่องของความกรอบของผัก หละก้อ พอหทัยยึดหลักที่ว่า ให้ดูความกรอบของผักจากการที่เรากัด เราเคี้ยว แล้วมันจะมีเสียงของผักถูกกัด ถุกเคี้ยวนะคะ  ซึ่งพอหทัยจะใช้อยู่สองคำ คือ คำว่า “crisp” และ “crunchy” ค่ะ  … ส่วนคำว่า crispy ไม่นิยมใช้กับผัก แต่ไปใช้กับพวกของกินซะมากกว่า

ลองมายกตัวอย่างการใช้ทั้งสองคำกัน (crisp และ crunchy) … ทั้งคู่เป็น adjective (คำคุณศัพท์) นะคะ

ผักสลัดกรอบ พอหทัยใช้ทั้ง a crisp salad และ a crunchy salad

ผักกรอบ ๆ พอหทัยใช้ทั้ง crisp vegetables และ crunchy vegetables

ผักสลัดที่มากับความสดและความกรอบ พอหทัยใช้ทั้ง a fresh crisp salad หรือ a fresh crunchy salad

ผลไม้อย่าง apple ลูกที่อร่อย หากได้กัดได้ทานแล้วจะกรอบอร่อยเช่นกันค่ะ พอหทัยใช้ทั้ง a crisp apple หรือ a crunchy apple

ที่พอหทัยตอบมาทั้งหมด จะเป็นเรื่องความกรอบของผักเพียงอย่างเดียวนะคะ

ผู้ตอบ: พอหทัย

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About พอหทัย
นักภาษาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ library-lantern.com และเพจ The library พอหทัยจบการศึกษาด้านวรรณคดีอังกฤษจาก The University of Louisiana at Lafayette สหรัฐอเมริกา มีความรอบรู้ทั้ง American English และ British English