หูอื้อ หูอื้อบนเครื่องบิน ขณะดำน้ำ ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

หูอื้อ ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศ เช่น เวลานั่งเครื่องบิน เวลาดำน้ำ เวลาไปปีนเขา

ผมใช้คำกริยา “pop” กับอาการหูอื้อ …My ears pop from a change in air pressure. (หูผมจะอื้อจากากรเปลี่ยนความดันอากาศ)  … ส่วนตัว มองว่าคำว่า “pop” เป็นคำที่เหมาะกว่าคำอย่าง ring หรือ ringing (ที่ใช้ในลักษณะที่ได้ยินเสียงวิ้ง ๆ วี้ดๆ ดังในหู) ที่อาจารย์ภาษาอังกฤษหลายท่านสอน … การใช้คำว่า pop (ซึ่งใช้ในบริบท หูของเรารู้สึกถึงความดันที่เกิดขึ้น) น่าจะตรงกว่า เพราะหูอื้อไม่จำเป็นต้องได้ยินเสียงวิ้ง ๆ วี้ดๆ ในหูเสมอไป

ผมเป็นคนหูอื้อได้ตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศและระดับความสูง … The air pressure makes my ears pop on the plane. (ความดันอากาศทำให้หูของผมอื้อบนเครื่องบิน)   <>  My ears popped in the elevator. (หูอื้อในลิฟต์)   <>  My ears popped as the plane were landing. (หูของผมอื้อขณะที่เครื่องบินกำลังลงจอด) <> My ears always pop due to a change of altitude. (หูอื้อตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงความสูง … altitude ออกเสียงว่า “แอล-ทิ-ทูด” หมายถึง ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล)  

เวลาที่เกิดอาการหูอื้อ มักจะได้ยินเสียงเบาลง หรือไม่ค่อยได้ยินเสียงคนอื่นเวลาพูดกับเรา … I woke up with my ears popping. I could barely hear what my mom was saying. (ผมตื่นมาหูอื้อ เลยแทบไม่ได้ยินที่แม่พูด … คำว่า barely มีความหมายว่า แทบจะไม่)   

หลายคนใช้วิธีเคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อไม่ให้หูอื้อบนเครื่องบิน … I chewed my gum, so my ears would not pop. (ผมเคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อไม่ให้หูอื้อ)  <>  Many people believe that chomping on gum can avoid ears popping. (หลายคนเชื่อว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งสามารถหลีกเลี่ยงหูไม่ให้อื้อได้ … คำกริยา “chomp” ออกเสียง “ช่อม” มีความหมายเหมือนคำกริยา “chew” แต่คำกริยา chomp จะใช้ในลักษณะเคี้ยวหนึบหนับ เคี้ยวหงึบหงับ เคี้ยวมีเสียงดัง … คำบุพบทที่มักใช้กับ chomp คือ on และ away เช่น chomp on, chomp away)

เนื้อหา: ไกรวัล ศรีประทักษ์

Website: library-lantern.com

Facebook: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle