ดอกไม้เหี่ยวเฉา ดอกไม้เหี่ยวแห้ง คำกริยาภาษาอังกฤษ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: อยากทราบคำกริยาในภาษาอังกฤษที่พูดถึง ดอกไม้ที่มันเริ่มเฉา เริ่มเหี่ยวแห้ง รบกวนด้วยค่ะ

ตอบโดย: Lady Prada

ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ  เท่าที่เห็นเจ้าของภาษาใช้ มีอยู่ 3 คำค่ะ

คำกริยาคำแรก คือ “wilt” ออกเสียงว่า “วิ้ว(ล)(ท) …ตรง ล ลิง ให้ตำแหน่งของลิ้นมาวางอยู่หลังฟันหน้า แล้วอย่าลืมพ่น “ทึ” เบา ๆ ท้ายคำกริยานี้ … คำกริยา wilt จะบอกลักษณะที่ดอกไม้ ต้นไม้มันเริ่มโค้ง เริ่มงอ กิ่งก้านใบเริ่มแห้ง เริ่มร่วง … การใช้คำว่า wilt กับ ดอกไม้ เช่น The flowers began to wilt. (ดอกไม้เริ่มเหี่ยวแล้ว) <> These flowers are wilting. (ดอกไม้พวกนี้กำลังเหี่ยวแห้ง)  <> Due to a lack of rain, those roses began to wilt. (เนื่องมาจากการไม่มีฝนตกลงมาเลย ต้นกุหลาบพวกนั้นเริ่มจะเหี่ยวเฉา)

คำกริยาคำที่สอง คือ “wither” ออกเสียงว่า “วิ้-เธอะ” คำนี้จะให้อารมณ์ดอกไม้ ต้นไม้แห้งและเริ่มจะไม่ไหวแล้ว … การใช้คำว่า wither กับดอกไม้ เช่น These flowers withered after I bought them. (ดอกไม้พวกนี้เหี่ยวเฉาหลังจากที่ซื้อมา)  <> These plants will wither without water. (ต้นไม้พวกนี้จะเหี่ยวแห้งได้ถ้าไม่รดน้ำให้มัน)

คำกริยาคำสุดท้ายที่ใช้ได้เช่นกัน ก็คือ คำกริยา “droop” ออกเสียงว่า “ดรู้พ” ลากเสียงยาว … คำกริยา droop ใช้บรรยายเวลาที่ ดอกไม้ ต้นไม้เริ่มดูไม่สดชื่น ดอกของมันจะปักหัวลงท่าเดียว แสดงว่าเริ่มไม่ไหวแล้ว … My orchids are starting to droop. I need to water them. (กล้วยไม้ของฉันเริ่มที่จะเหี่ยว ดอกมันเริ่มหัวปัก ต้องรดน้ำแล้ว … คำกริยา water หมายถึง รดน้ำต้นไม้) <> Put these lilies in water before they drooped. (เอาดอกลิลลี่พวกนี้ใส่น้ำก่อนที่มันจะเริ่มเหี่ยว ดอกเริ่มเอนลง … มาจากรูปเอกพจน์ lily พอทำเป็นพหูพจน์ ให้เปลี่ยน y เป็น ies)   <> This plant began to droop in the heat. (ต้นนี้เริ่มที่จะเหี่ยว ดอกเริ่มแห้งเหี่ยว เวลาโดนความร้อนจากแดด)

ผู้ตอบ: Lady Prada

Website: library-lantern.com

Facebook: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About Lady Prada
บล็อคเกอร์เจ้าของนามปากกา “Lady Prada” เป็นผู้หญิงทำงานที่มีทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้สี่ภาษา ทั้งอังกฤษ จีน เยอรมัน และไทย ปัจจุบันทำงานเป็นผู้บริหารให้บริษัทเอกชนในธุรกิจ fast-moving consumer goods (FMCG) ดูแลงานด้านการตลาด Asia-Pacific มายาวนานกว่า 10 ปี ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางได้อย่างคล่องแคล่วในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ