ถามตอบภาษาอังกฤษ

ยาชา รอให้ยาออกฤทธิ์ เริ่มออกฤทธิ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ยาชา ใช้คำว่า anesthetic ออกเสียงว่า “แอน-หนิส-เต้-ถิก” คำนี้สะกดได้สองแบบ คือ anesthetic เป็นการสะกดแบบอเมริกัน และ anaesthetic เป็นการสะกดแบบอังกฤษ [...]

ใช้รถบริษัท มีรถประจำตำแหน่ง มีรถให้ใช้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

บริษัทมีรถให้ใช้ หรือ มีรถประจำตำแหน่ง จะพูดอย่างไร แล้วรถบริษัท หรือ รถประจำตำแหน่ง ใช้คำว่าอะไรในภาษาอังกฤษ [...]

คำว่า toward towards ออกเสียงอย่างไร อย่าไปอ่าน ทู-เวิด

คนไทยส่วนใหญ่ แม้แต่ครูคนไทยที่สอนภาษาอังกฤษ ก็มักจะออกเสียงว่า “ทู-เวิ้ด” ซึ่งไม่ถูกต้องนะคะ คำว่า toward ออกเสียงได้สามแบบค่ะ [...]
1 2 3 15