ถามตอบภาษาอังกฤษ

ใช้รถบริษัท มีรถประจำตำแหน่ง มีรถให้ใช้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

บริษัทมีรถให้ใช้ หรือ มีรถประจำตำแหน่ง จะพูดอย่างไร แล้วรถบริษัท หรือ รถประจำตำแหน่ง ใช้คำว่าอะไรในภาษาอังกฤษ [...]

คำว่า toward towards ออกเสียงอย่างไร อย่าไปอ่าน ทู-เวิด

คนไทยส่วนใหญ่ แม้แต่ครูคนไทยที่สอนภาษาอังกฤษ ก็มักจะออกเสียงว่า “ทู-เวิ้ด” ซึ่งไม่ถูกต้องนะคะ คำว่า toward ออกเสียงได้สามแบบค่ะ [...]

คำว่า afford ในภาษาอังกฤษแบบสัญญากฎหมาย แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

ไปเจอคำว่า afford ในสัญญาหรือพวกเอกสารกฎมาย ไม่เข้าใจความหมายและวิธีการใช้ มันเหมือน afford ในความหมายแบบภาษาอังกฤษที่เราใช้ทั่วไปหรือไม่ [...]

รู้สึกสะใจ แสดงความสะใจ ภาษาอังกฤษใช้คำกริยาอะไร

พูดถึงอาการสะใจ มันเป็นความรู้สึกที่เป็นความพอใจ ความดีใจ ที่เกิดขึ้นหลังจากมีความโกรธหรือความอึดอัดสะสม ในภาษาอังกฤษ จะใช้คำกริยา ... [...]

middle school เทียบกับชั้นไหน อธิบาย ป.7 ม.8 กับ ม.ศ. 5

เมืองไทยสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เรามีประถมถึง ป.4 (ไม่มี ป.5-ป.6) แล้วเริ่มมัธยมที่ ม.1-ม.8 รวมกันก็ได้ 12 ปีเหมือนกัน ยุคถัดมา พ.ศ. 2500 ต้นๆ เปลี่ยนใหม่เป็น.... [...]
1 2 3 15