ถามตอบภาษาอังกฤษ

คำว่า news มาจาก north, south, east, west จริงไหม

การอธิบายว่า news มาจาก north south east west นั้นเป็นการอธิบายที่ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลดี ซึ่งคนจำนวนมากก็เชื่อแบบนั้น อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวไม่เห็นด้วย เชื่อว่าเป็นเพียงแค่คำอธิบายให้เด็กหรือผู้เรียนภาษาอังกฤษจำคำว่า news ได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเอง [...]
1 14 15 16