ถามตอบภาษาอังกฤษ

คำว่า afford ในภาษาอังกฤษแบบสัญญากฎหมาย แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

ไปเจอคำว่า afford ในสัญญาหรือพวกเอกสารกฎมาย ไม่เข้าใจความหมายและวิธีการใช้ มันเหมือน afford ในความหมายแบบภาษาอังกฤษที่เราใช้ทั่วไปหรือไม่ [...]

รู้สึกสะใจ แสดงความสะใจ ภาษาอังกฤษใช้คำกริยาอะไร

พูดถึงอาการสะใจ มันเป็นความรู้สึกที่เป็นความพอใจ ความดีใจ ที่เกิดขึ้นหลังจากมีความโกรธหรือความอึดอัดสะสม ในภาษาอังกฤษ จะใช้คำกริยา ... [...]

middle school เทียบกับชั้นไหน อธิบาย ป.7 ม.8 กับ ม.ศ. 5

เมืองไทยสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เรามีประถมถึง ป.4 (ไม่มี ป.5-ป.6) แล้วเริ่มมัธยมที่ ม.1-ม.8 รวมกันก็ได้ 12 ปีเหมือนกัน ยุคถัดมา พ.ศ. 2500 ต้นๆ เปลี่ยนใหม่เป็น.... [...]

ตกลงคำว่า equity ออกเสียงอย่างไร

ตกลงคำว่า equity ออกเสียงอย่างไร เห็นบางคนก็ออกเสียงพยางค์แรกเป็น อี-ควิ-ที บางคนก็ออกเสียง เอ็ก-ควิ-ที สรุปแล้วคำนี้มันอ่านออกเสียงอย่างไร [...]

ภาษาอังกฤษขึ้นลงลิฟต์ กำลังขึ้นหรือลง ชั้นไหน ชั้นเดียวกัน กดแล้ว

กำลังรอลิฟต์อยู่ แล้วก็มีลิฟต์มาถึงชั้นที่ยืนรออยู่ พอลิฟต์เปิด ต้องการจะถามคนที่กำลังโดยสารมาในลิฟต์เป็นภาษาอังกฤษว่า ลิฟต์กำลังขึ้นหรือลง ให้พูดว่า .... [...]

ถั่วแระ เหล้าสาเก ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร

ถ้าพูดถึง “ถั่วแระ” ผมจะนึกถึงถั่วแระที่เป็นกับแกล้มทานกับเหล้าสาเก ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า .... ออกเสียงว่า .... คำนี้ให้เน้นเสียงหนักลงที่ .... [...]
1 2 3 4 15