Blog

กำหนดกรอบเวลา วางกรอบเวลาทำงาน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

กรอบเวลา ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “time frame” หรือสะกดแบบเขียนติดกัน “timeframe” การทำงานที่มี time frame ถือว่าเป็นการทำงานที่ดี เพราะจะช่วยในเรื่องการวางแผนงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่เราคาดหวังไว้ [...]

หน้าตาดีทั้งบ้าน ฉลาดทั้งบ้าน เป็นกันทั้งบ้าน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เคยสังเกตไหมว่า ในแต่ละครอบครัวจะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน ถ่ายทอดกันมา บ้านไหนหน้าตาดี เค้าก็หน้าตาดีกันทั้งบ้าน ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า "run in" ค่ะ เป็นคำกริยา ตามด้วยครอบครัว เช่น run in the family [...]

ได้รับรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม รางวัล Oscar ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Million Dollar Baby …. Hilary Swank won the Academy Award for Best Actress in 2004. … อย่าลืมว่า คำว่า Academy Award กับ Oscar คือสิ่งเดียวกัน แต่ Academy Award จะเป็นชื่อที่เป็นทางการ [...]
1 4 5 6